America’s next topmodel

Going Dutch. Double Dutch. Pass the Dutchie. De term ‘Dutch’ heeft internationaal gezien over het algemeen een negatieve bijsmaak, want het refereert vaak aan zuinigheid of is drugsgerelateerd. Maar deze week was er eindelijk eens positieve internationale aandacht voor de Dutch Approach.

De Amerikaanse minister van Financiën ‘Hank’ Paulson presenteerde een plan om het toezicht in zijn land verregaand te hervormen. Aanleiding? De kredietcrisis en de puinhoop die banken en hypotheekverstrekkers gemaakt hebben van de financiële markten. En, belangrijker, het onvermogen van de letterlijk duizenden vaak federale toezichthoudertjes in de VS om daar ook maar iets aan te doen, laat staan de problemen vroegtijdig te onderkennen.

In plaats van de huidige toezichthouders, moeten er over een aantal jaren nog maar drie grote toezichthouders over zijn. De kern van het lijvige plan van Paulson is dat het zogenoemde prudentiële toezicht (op de financiële positie van banken) bij de centrale bank moet komen te liggen. Daarnaast moet er een aparte toezichthouder komen die het gedragstoezicht op banken op zich neemt en consumentenbelangen beschermt.

Dat klinkt bekend, dachten de toezichthouders in Nederland. En inderdaad, het voorstel van Paulson is gemodelleerd naar Nederlands voorbeeld (en Australisch – eerlijk is eerlijk), blijkt uit het rapport. En het wordt nog mooier. Onderaan pagina 139 wordt voor meer gedetailleerde informatie over het door Paulson voorgestelde toezichtsmodel, verwezen naar het stuk Cross-sector supervision: Which Model? De auteur? Jeroen Kremers.

Inderdaad, de Nederlander Jeroen Kremers. Hij was (tot zijn overstap naar ABN Amro in 2007) jarenlang bewindvoerder namens Nederland bij het Internationaal Monetair Fonds in Washington. En daarvoor jarenlang werkzaam bij het ministerie van Financiën en een van de grondleggers van het Nederlandse bankentoezicht met, inderdaad, twee gescheiden toezichthouders: De Nederlandsche Bank voor het prudentieel toezicht en de Autoriteit Financiële Markten voor het gedragstoezicht.

De vermelding van Kremers in het rapport van Paulson doet het goed in de top van het Nederlandse toezichtswezen. Hún Jeroen wordt toch maar mooi even ten voorbeeld gesteld. Vanzelfsprekend omarmt Nederland Paulsons voorstel volledig. Dit zal de VS helpen om toekomstige crises het hoofd te bieden. En hiermee krijgt de Amerikaanse centrale bank eindelijk de bevoegdheden die zij moet hebben.

Nederland is trots op Kremers, zoveel is duidelijk. Maar daar hoor je Rita Verdonk dan weer niet over.

Egbert Kalse