Katholiek

Het is ronduit verbazingwekkend, dat Jan Blokker in zijn column (Boeken 28.03.08) Anton van Duinkerken tot de verdachte sectaristen rekent, omdat hij waarschuwde tegen Albert Kuyle die een sympathisant van Hitler was geworden. Moet het antikatholicisme van NRC Handelsblad zich echt in zulke vreemde bochten wringen, dat katholieke schrijvers wordt verweten te waarschuwen tegen aanhangers van de nationaal-socialistische cultuurpolitiek?