Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Ontwikkelingshulp

Gejoel, applaus, camera’s voor rode diva op krukken

Premier Balkenende en voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW Bernard Wientjes werden al direct bekritiseerd in de eerste speech van Rita Verdonk als leider van de nieuwe politieke beweging Trots op Nederland (TON). Balkenende verkwanselde de vrijheid van meningsuiting met zijn optreden rond de film Fitna van Geert Wilders. „Ophef over niets”, zei Verdonk daarover. „Met als gevolg dat onze vlag werd verbrand.”

Iets voor half tien gisteravond komt Rita Verdonk op krukken de goed gevulde zaal van de Passengers Terminal in Amsterdam binnen in een zee van flits- en cameralicht. Als ze in het centrum van de klappende fans staat, zet de big band het Wilhelmus in. Daarna begint ze vanaf een spreekgestoelte middenin de zaal te spreken, steeds onderbroken door applaus en gejoel.

En Bernard Wientjes verkwanselde volgens Verdonk de vrijheid van meningsuiting door zijn aankondiging dat VNO-NCW eventuele schade die grote bedrijven zoals Shell zouden lijden door de film, zou willen verhalen op Geert Wilders. Verdonk: „Waarom stelt de heer Wientjes Milieudefensie niet aansprakelijk voor het frustreren van grote bouwprojecten in ons land?”

In de beginselverklaring van Trots op Nederland kondigde Verdonk concrete voorstellen aan op vier terreinen: onderwijs, regeldruk, integratie en veiligheid. Verdonk wil „de nivellering van het onderwijs” stoppen. „Duidelijk is dat er de komende twintig jaar geen sociaal-democraat minister van Onderwijs mag zijn.”

Om de regeldruk te verminderen wil Verdonk de provincies helemaal afschaffen of terugbrengen tot hun kerntaken. Verdonk vindt ook dat de Tweede Kamer terug kan „naar 75 zetels” zodat het parlement zich kan bezighouden „met de echt belangrijke zaken” en geen „onbenullige en onnodige vragen” meer worden gesteld.

Verdonk wil dat er over vijf jaar geen energie meer wordt verspild „aan de vraag wie wel en wie geen Nederlander is. Trots op Nederland wil trots zijn op alle Nederlanders: Friezen, Limburgers en ook de nieuwe Nederlanders.” Maar iedere nieuwkomer moet zich houden aan de „rechten en plichten die worden vastgelegd in een overeenkomst”.

Op het punt veiligheid wil Verdonk „verplichte heropvoeding” van criminele jongeren en „een opvoedcursus voor de ouders”. Ook bepleit ze het recht op zelfverdediging voor bewoners of winkeliers die overvallen worden. „De bewijslast ligt bij de indringer en niet bij de bewoner of winkelier.”

Het budget voor ontwikkelingshulp kan volgens Verdonk met tweederde worden verlaagd.