Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

‘Rozenburg wordt stukje bij beetje opgegeten’

Het Zuid-Hollandse dorp Rozenburg wil het liefst zelfstandig blijven. Maar vluchten kan niet meer, zegt de commissaris van de koningin. Gisteren was er een discussieavond.

Het veer van Maassluis naar Rozenburg. Hier schreeuwen jongeren uit beide gemeenten elkaar ’s zomers verwensingen toe. Foto Dirk-Jan Visser (Foto: Dirk-Jan Visser / Rotterdam: 02-04-2008) Een tweede bewoners bijeenkomst in sporthal de Rozet waar gesproken wordt over de toekomst van Rozenburg. Deze gemeente zal opgaan in de gemeente Maassluis of in de gemeente Rotterdam. Hier: Het pondje tussen Maassluis en Rozenburg over de Nieuwe waterweg.
Het veer van Maassluis naar Rozenburg. Hier schreeuwen jongeren uit beide gemeenten elkaar ’s zomers verwensingen toe. Foto Dirk-Jan Visser (Foto: Dirk-Jan Visser / Rotterdam: 02-04-2008) Een tweede bewoners bijeenkomst in sporthal de Rozet waar gesproken wordt over de toekomst van Rozenburg. Deze gemeente zal opgaan in de gemeente Maassluis of in de gemeente Rotterdam. Hier: Het pondje tussen Maassluis en Rozenburg over de Nieuwe waterweg. Visser, Dirk-Jan

Heeft de gemeente Rozenburg (12.700 inwoners) nog bestaansrecht? Of is opgaan in Rotterdam onvermijdelijk? Gisteren mochten de bewoners in de sporthal hun stem laten horen. „We laten ons niks door de strot drukken”, klonk het. En: „Rozenburg moet Rozenburg blijven.”

De bestuurlijke toekomst houdt het dorp al twee jaar bezig. Aanleiding was een onderzoek dat de provincie Zuid-Holland deed naar de openbare orde en veiligheid. Toen bleek dat die onvoldoende werden gewaarborgd, wilde de provincie een onderzoek naar de bestuurskracht. Opnieuw scoorde Rozenburg onvoldoende. Het gemeentebestuur werd gebrek aan visie en regie verweten. Het advies van Gedeputeerde Staten: opgeven, die zelfstandigheid.

Ook op straat klinken kritische geluiden. „Het dorp is dood”, meent Ankie Blijie (65). „Wij hebben geen toekomst”, zegt haar man Cor (66). „Het dorp verpaupert. Het buitenbad sluit, het groen verdwijnt. De stank is niet te harden. En dan die files: je komt hier niet weg.”

Rozenburg ligt tussen de industriegebieden Botlek en Europoort, de A15 en de Nieuwe Waterweg. Door de centrale ligging vervijfvoudigde de bevolking in de jaren zestig en zeventig van 3.000 tot 15.000. In goede tijden telde Rozenburg veertien basisscholen. Maar die ooit zo gunstige locatie keerde zich tegen het dorp: de industriegebieden beletten verdere groei. Het bevolkingsaantal liep terug, tien basisscholen sloten.

Voor de jeugd is er weinig te beleven. „Er zijn drie Chinezen en drie shoarma’s”, zegt Pepijn de Baat (29). Ook ouderen ontberen vermaak. „We hebben alleen Koninginnedag, en een braderie”, roept een man in de sporthal.

„Er is te weinig geld om de voorzieningen aan te passen aan de vergrijzing”, zegt de opgestapte CU-wethouder Simon Schutte. „En de bestaande voorzieningen – het zwembad, de sporthal, de scholen – zijn na dertig jaar toe aan renovatie”. Twee jaar geleden sloot hij nog een coalitieakkoord met het CDA en Gemeentebelangen waarin stond: ‘Rozenburg blijft Rozenburg’. Maar dat standpunt is volgens Schutte onhoudbaar. „De gemeente kreeg er veel sociale taken bij, maar heeft te weinig geld en ambtenaren om die uit te voeren.”

Het opgeven van de autonomie valt Schutte zwaar. „In 1980 pikte Rotterdam onze industriegrond af, met de bijbehorende belastingsinkomsten. We worden stukje bij beetje opgegeten.” Volgens Schutte liggen er twee redelijke alternatieven op tafel: een fusie met Maassluis (ruim 30.000 inwoners), dat aan de overkant van de Nieuwe Waterweg ligt en als deelgemeente opgaan in Rotterdam.

Bewoners veegden de fusie met Maassluis gisteren resoluut van tafel. Burgemeester Jaap Wolf: „De Rozenburgers willen niet met de pont naar het stadhuis.” Daarbij is de verhouding met Maassluis slecht. Vorige zomer schreeuwden jongeren dagelijks verwensingen over het water.

Schutte ziet Rozenburg het liefst als deelgemeente van Rotterdam. „Onze sociale structuur is matig, met veel arbeidsongeschikten en lage inkomens. We moeten profiteren van de beleidscapaciteit van de grote stad, op het gebied van zorg, woningbouw en onderwijs.” Ook de burgemeester ziet voordelen: „Als we een deelgemeente worden, komt hier een stadswinkel, met een deelraadbestuur. We hebben bij Hoek van Holland gezien dat het goed werkt. Maar mensen zijn bang dat we het afvoerputje van Rotterdam worden.” Dat klopt, zegt bloemiste Marga Jongbloed (48). „Ik associeer Rotterdam met criminaliteit, veel buitenlanders en weinig groen. Daar wil ik niet wonen.”

Op 10 april vergadert de gemeenteraad over de toekomst. Als het aan de coalitiepartijen ligt, blijft Rozenburg gewoon zelfstandig. Maar sinds de ommezwaai van de ChristenUnie wil een kleine meerderheid in de gemeenteraad de zelfstandigheid opgeven. PvdA-fractievoorzitter Arie Mol: „We zijn twee jaar en anderhalf miljoen euro aan onderzoeken verder. Die concluderen allemaal hetzelfde: zelfstandigheid is geen optie.” Oppositiepartijen VVD en Rozenburgse Nieuwe Democraten denken er net zo over.

Het lot van de gemeente lijkt beschoren. Het kabinet heeft vastgesteld dat het initiatief tot een herindeling vanuit de gemeenten zelf moet komen. Maar informeel wordt er zware druk uitgeoefend, zegt commissaris van de koningin Jan Franssen. Hij is voorstander van grote gemeenten. „Welke kant ze met Rozenburg op willen, mogen ze zelf beslissen, maar vluchten kan niet meer.”

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Rozenburg

In het artikel Rozenburg wordt stukje bij beetje opgegeten (3 april, pagina 2) wordt in een citaat van PvdA-fractievoorzitter Arie Mol gesteld dat anderhalf miljoen euro is uitgegeven aan onderzoeken naar de toekomst van de gemeente. Dit moet ruim anderhalve ton zijn.