Stillegging betalingsverkeer

Den Haag, 2 april. Privacybeschermer Jacob Kohnstamm heeft vorig jaar gedreigd het betalingsverkeer in Nederland stil te leggen. Hij kondigde vanmorgen een hardere aanpak aan door het College Bescherming Persoonsgegevens.Pagina 2