Kamer: na havo door naar vwo

Den Haag, 2 april. Het moet voor havisten mogelijk worden om een vwo-diploma te halen in het volwassenenonderwijs. Ook gediplomeerde havisten en vwo`ers die nog een ander profiel willen volgen, moeten terechtkunnen op het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Die wens had vanochtend een Kamermeerderheid van CDA, PvdA en SP. Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) zal een verruiming van het vavo onderzoeken.