Fitna: goed voor de dialoog of olie op vuur? 4

Wilders is erin geslaagd ieder het zijne te geven en heeft onbedoeld het poldermodel onderschreven. Politici kregen de mogelijkheid zich te profileren. De media hadden een onderwerp om maandenlang over te kunnen berichten. Ik heb aanhangers van de islam nog nooit zo gearticuleerd bezig gezien in allerlei programma`s. Wilders` aanhang heeft meer gevoel gekregen voor wat de grenzen zijn. Zelfs fundamentalisten werden niet over het hoofd gezien. Wilders zou juist koren op de molen zijn van jihadisten, merkte Balkenende opportuun op. Maar blijven relletjes (alleen mogelijk indien van overheidswege gedoogd of geïnstigeerd) en boycots achterwege, dan betekent dit dat islamitische landen zo zoetjes aan leren rekening te houden met andersdenkenden. Van monoloog naar dialoog. Gods (Allahs) wegen zijn ondoorgrondelijk.