de rechten van de consument

Hoe schrijf je een goede klachtenbrief aan je energiebedrijf? En wat zijn je rechten als deze niet goed wordt afgehandeld? Het zijn maar twee voorbeelden van contacten tussen bedrijven en consumenten.

Lees over je rechten en plichten als consument, tips, en doorverwijzingen naar relevante instanties: www.consuwijzer.nl