Retour Den Haag-brussel

Beginshot van de anti-Bijbelfilm van de Arabische Europese Liga.

Bos gaat niet Wilders maar SGP te lijf over Fitna

Vicepremier Wouter Bos kiest zijn momenten. Zo nam hij vorige week op zijn weblog SGP-leider Bas van der Vlies onder vuur. ‘Stomverbaasd’ was Bos over diens reactie op de anti-Koranfilm Fitna: de SGP-leider zag daar namelijk „zorgvuldige” en „prikkelende inzet voor het debat” in. Deze recensie stelt Bos „diep teleur”, want is Van der Vlies niet een „gezaghebbend nestor” die zelf een „op religieuze basis afgebakende minderheid” vertegenwoordigt? „Hoe zou je het vinden als deze film over het christendom en de Bijbel zou zijn gegaan?”

De SGP laat weten „stomverbaasd” te zijn over deze aanval. Toch oogt het antwoord van Van der Vlies als een terugtrekkende beweging. Hij distantieert zich van „generalisaties als zouden alle moslims terroristen zijn.” Wat de Bijbel betreft: „Met zo’n vraag kan ik niets beginnen. Om de eenvoudige reden dat zo’n film niet te maken is.”

Bos lijkt eens te meer gereformeerd en islamitisch fundamentalisme op één lijn te stellen, en dat ligt gevoelig bij de SGP, die vreest voor „de Talibaan van het westen” te worden versleten nu het onder druk staat seksediscriminatie af te schaffen.

Valt er geen anti-Bijbelfilm te maken naar Fitna-model? Vrijdag gaf de Arabisch Europese Liga (AEL) op YouTube een aanzetje door een anti-Wilders filmpje te openen met een opengeslagen Bijbel en genocidale passages uit het Oude Testament. Ja, die kan je uit hun context lichten, erkent SGP-woordvoerder Menno de Bruyne. „Maar vind daar maar beelden van onthoofdingen bij, daarvoor moet je heel diep in de geschiedenis graven.” Van der Vlies zal morgen in de Kamer uitleg moeten geven, vermoedt hij. (CvZ)

Banenjacht snelt Verdrag vooruit

Helaas voor de Nederlandse regering, maar Europa zal nog even moeten wachten op het groene licht uit Den Haag voor het zoveel besproken Europees Verdrag. Oftewel de opvolger van de Europese Grondwet die door toedoen van obstinate Nederlanders en Fransen in 2005 per referendum werd verworpen.

De Tweede Kamer heeft vorige week besloten tot een zorgvuldige procedure om het Europees Verdrag te behandelen. Als alles volgens plan verloopt zal de Kamer dan ook pas in juni een oordeel vellen. Dan is de beurt aan de Eerste Kamer. Die zal alles op alles moeten zetten om er nog voor het zomerreces over te stemmen.

Over de uitkomst twijfelt overigens niemand: een ruime meerderheid kan zich vinden in het gewijzigde Europees Verdrag dat bedoeld is om de EU doelmatiger en doorzichtiger te besturen. Om die reden had de regering dan ook op spoed bij het parlement aangedrongen. Het zou toch mooi zijn als na de zo turbulente voorgeschiedenis Nederland nu bij de eerste ondertekenaars van het Verdrag zou horen. Maar, zo vindt de oppositie, nauwgezetheid is belangrijker dan symboliek.

Dat neemt niet weg dat het preluderen op de Europese Unie van na het Verdrag in volle gang is. Maar dan gaat het om de baantjes die hieraan vastzitten: een vaste voorzitter van Europa, een Europees minister van Buitenlandse Zaken die ‘coördinator’ heet, terwijl ook de voorzitter van de Europese Commissie in de zomer van 2009 wordt benoemd.

Zoals gebruikelijk zijn reeds velen voor de functies genoemd. Interessant voor Nederland is de naam van de nieuwe buitenlandcoördinator die de Europese bookmakers noteren: de huidige secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer. Of dat enige werkelijkheidszin heeft? Hij wordt genoemd, en daar gaat het in dit stadium om. (MK)

Bijdragen: Mark Kranenburg en Coen van Zwol