Bush geeft eis aan Duitsers in Afghanistan op

De Amerikaanse president Bush eist niet langer dat Duitsland zijn militairen ook inzet in het gevaarlijke zuiden van Afghanistan. De Duitsers hebben er om historische redenen moeite mee hun troepen in te zetten in gebieden waar gevochten wordt. „Ik wil van andere staten niets eisen waartoe zij politiek niet in staat zijn”, aldus Bush.

De president zegt dat vandaag in een vraaggesprek met het Duitse dagblad Die Welt. Hij spreekt zich uit voor een snel begin van toetredingsonderhandelingen voor Georgië en Oekraïne tot de NAVO. Duitsland en onder meer Nederland zijn tegen.

De Duitse bondskanselier Merkel vindt dat beide voormalige Sovjetrepublieken nog niet rijp zijn voor een NAVO-lidmaatschap. Ze wil bovendien de relatie met Moskou, dat vierkant tegen de toenadering is, niet belasten.

De opmerkingen van Bush komen aan de vooravond van een topontmoeting van staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-lidstaten, die overmorgen in Boekarest begint. Op de agenda staan gesprekken over de missie in Afghanistan en over toetreding tot de NAVO van Kroatië, Albanië en Macedonië, en op termijn Georgië en Oekraïne.

Beide onderwerpen liggen gevoelig. Afghanistan wegens de toenemende strijd in het zuiden, waarbij niet iedere lidstaat wil assisteren. Georgië en Oekraïne uitzicht bieden op NAVO-lidmaatschap zet de betrekkingen met Rusland onder druk.

Bush geeft hiermee bondskanselier Merkel een duidelijk signaal. Hij doet een concessie: Duitsland hoeft niet naar Zuid-Afghanistan. Tegelijkertijd verwacht hij dat Berlijn toegeeft inzake zijn wens Georgië en Oekraïne deze week uit te nodigen voor het zogenoemde Membership Action Plan van de NAVO, een belangrijke stap naar toetreding.

Bush zegt in Die Welt: „Ik geloof dat het in ons belang is Georgië en Oekraïne hier een duidelijk perspectief te verschaffen.” Zijn repliek op de bezwaren van Rusland luidt dat er in Oekraïne geen NAVO-troepen langdurig zullen worden gestationeerd. En: „Als je aan je grenzen democratieën hebt, is dat goed en niet slecht.” Verder is het aan de bevolking van beide landen over een mogelijk NAVO-lidmaatschap te oordelen.

Over de Duitse bijdrage in Afghanistan zegt Bush dat hij de Bondsrepubliek eerder dankbaar is. „Ik begrijp dat sommige staten op dit moment niet in de situatie verkeren bepaalde verplichtingen aan te gaan.” Het Duitse mandaat voor Afghanistan beperkt de troepeninzet tot voornamelijk het (veiligere) noorden.