Brits-Amerikaans overleg over crisis

De Britse premier Gordon Brown en de Amerikaanse president George Bush willen nauwer samenwerken om de turbulentie op de internationale financiële markten te bestrijden. Daartoe wordt een nieuw gezamenlijk orgaan in het leven geroepen, waarin onder meer hoge functionarissen van de Britse en Amerikaanse ministeries van Financiën zitting zullen hebben.

Dit meldt de Britse zakenkrant Financial Times vandaag. De krant schrijft verder dat beide landen overwegen banken die veel internationale transacties uitvoeren onder scherper toezicht te plaatsen. De Britse minister van Financiën Alistair Darling heeft een voorstel hiervoor van zijn kant al besproken met zijn Amerikaanse collega Hank Paulson.

Brown en Bush zullen de plannen met elkaar bespreken op de NAVO-top in Boekarest van deze week en op de top van de G8, de groep van grootste geïndustrialiseerde landen in de wereld, over twee weken in Washington.

Zowel Washington als Londen zoekt naar nieuwe wegen om de onrust, die er de afgelopen maanden op de financiële markten heerst, te beteugelen. De Amerikaanse regering zou vandaag plannen presenteren om de Fed, de Amerikaanse centrale bank, meer macht te geven als er een crisis uitbreekt. De Fed zou veel meer een stabiliserende rol moeten spelen als er onrust uitbreek.

Ook Brown en Darling zinnen op maatregelen. Zo overwegen ze het makkelijker te maken voor klokkenluiders belastende informatie aan de autoriteiten door te spelen over banken en andere financiële instellingen die de markten proberen te manipuleren. In ruil daarvoor zouden de klokkenluiders zelf kunnen worden vrijgesteld van strafvervolging.

Het nieuwe orgaan zou verder onder meer de rol van kredietbeoordelaars onder de loep willen nemen. Daarnaast zou het moeten proberen via nieuwe regels de transparantie van sommige complexe financiële producten te verhogen.