Belangrijke nieuwe gasinfrastructuur, verbindingen tussen lidstaten, LNG (Liquified Natural Gas) en opslagfaciliteiten, kunnen, op verzoek, voor een periode, worden uitgezonderd van de bepalingen uit artikel 7, 18, 19, 20 en 24c(4), (5) en (6) onder de

pagina 4 en 5