Zunderdorp

De reactie van Leo Prick op ‘Wat Dijsselbloem niet zei’ in de Volkskrant, Forum, 11 maart 2008 liegt er niet om. Rein Zunderdorp bracht genuanceerd die aspecten ter sprake die in het rapport-Dijsselbloem niet naar voren kwamen. Het is uw goed recht om het daarmee niet eens te zijn. Maar het spelen op de man, Rein Zunderdorp, door te stellen: ‘Door zich nu te verschuilen achter zijn hoedanigheid van voorzitter van het Humanistisch Verbond maakt Zunderdorp zich ook nu weer schuldig aan vals spel’, is een stoot onder de gordel. Aan de voet van het artikel wordt uitdrukkelijk vermeld dat Rein Zunderdorp zijn opiniestuk niet schreef in zijn hoedanigheid van voorzitter van het HV (‘Rein Zunderdorp is oud-leraar en is voorzitter van het Humanistisch Verbond. [...] Zunderdorp schreef zijn opiniestuk [...] niet in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Humanistisch Verbond maar als voormalig leraar, wethouder en procesmanager Voortgezet Onderwijs. In die laatste functie was hij betrokken bij de invoering van de Basisvorming, de Tweede Fase en het vmbo.’). Als lezer van NRC Handelsblad en als lid van het Humanistisch Verbond wens ik verschoond te blijven van dergelijke laaghartige aanvallen op integere personen, al of niet deel uitmakend van een levensbeschouwelijke organisatie op humanitaire grondslag.

Naschrift Leo Prick:

Ik weet niet waar Frits van Werven de door hem vermelde ondertekening vandaan haalt, maar niet uit het artikel in de Volkskrant waarin Zunderdorp weinig heel liet van het rapport van de Commissie Dijsselbloem. Daaronder stond uitsluitend vermeld: ‘Rein Zunderdorp is oud-leraar en is voorzitter van het Humanistisch Verbond’. Als voorzitter van het Procesmanagement Basisvorming en vervolgens als voorzitter van het Procesmanagement Voortgezet Onderwijs dat onder meer ging over de invoering van het studiehuis en het vmbo, speelde Zunderdorp een sleutelrol in alle door Dijsselbloem bekritiseerde vernieuwingen. Ik noemde de ondertekening met ‘oud-leraar en voorzitter van het Humanistisch Verbond’ misleidend en beschuldigde Zunderdorp om die reden van achterbaks gedrag. Naar aanleiding hiervan mailde Zunderdorp mij dat hij zijn tekst in de Volkskrant had aangeboden met als ondertekening ‘Rein Zunderdorp was leraar, wethouder en procesmanager’. De Volkskrant had daar op eigen gezag iets anders van gemaakt en deze “zeer ten onrechte gewijzigde ondertekening van mijn opiniestukje” de daarop volgende dag ook gecorrigeerd.

Overigens vind ik ook de ondertekening ‘was leraar, wethouder en procesmanager’ nog steeds misleidend als omschrijving van de functionaris die als geen ander de kar van de gewraakte vernieuwingen heeft getrokken. Want ook met die ondertekening wordt door de lezer niet begrepen dat het de auteur van de tekst in wezen gaat om de verdediging van de rol die hij indertijd zelf heeft gespeeld. Is dit achterbaks? Open vizier is bepaald heel anders.