Weer 100 mld noodhulp voor banken VS

Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve (Fed), heeft gisteren aangekondigd opnieuw tientallen miljarden dollars in de geldmarkt te pompen om de kredietcrisis te bezweren. In april zal de Fed twee keer 50 miljard dollar (32 miljard euro) uitlenen aan banken die in geldnood zitten.

Ook de Europese Centrale Bank (ECB) kondigde gisteren aan met een speciale geldmarktoperatie nieuwe noodkredieten te verstrekken aan Europese banken. Het gaat om in totaal 150 miljard euro aan drie- en zesmaandsleningen. Het is de eerste keer dat de ECB leningen van een half jaar verstrekt.

De leningen van de Fed hebben een looptijd van 28 dagen en zijn bedoeld om banken weer vertrouwen te geven in de geldmarkt en in elkaar. Bij financiële instellingen heerst nog steeds angst dat banken niet aan hun betalingsverplichtingen zullen kunnen voldoen vanwege problemen met ‘besmette’, op hypotheken gebaseerde obligatieleningen. Die zijn sterk in waarde gedaald sinds deze zomer huiseigenaren in de VS hun hypotheken niet meer kunnen betalen.

Sinds het uitbreken van de crisis heeft de Fed voor 260 miljard aan kortlopende leningen aan commerciële banken verstrekt. Elke twee weken houdt de Fed een veiling voor een nieuwe lening.

De injecties komen bovenop een reeks onorthodoxe maatregelen van de Fed de afgelopen weken. De bank sprong met 29 miljard dollar aan dekking bij toen zakenbank Bear Stearns dreigde om te vallen. Ook opende de Fed voor het eerst sinds de jaren dertig, toen de economie in een depressie verkeerde, de mogelijkheid voor zakenbanken om rechtstreeks geld van de Fed te lenen. Normaal mogen alleen ‘volwaardige’ banken dat, die toegang hebben tot spaargeld. De Fed verlaagde sinds het uitbreken van de crisis de belangrijkste rentevoet al zes keer, tot het huidige niveau van 2,25 procent.

Commentaar: pagina 7