Maria van der Hoeven

In het interview met Richard Dawkins voert uw verslaggever Maria van der Hoeven als aanhanger van het creationisme ten tonele. Dat is niet juist. Maria van der Hoeven heeft indertijd gepleit voor serieuze aandacht voor de Intelligent Design theorie. Creationisme en Intelligent Design hebben niets met elkaar te maken. Creationisme gaat uit van de juistheid van het scheppingsverhaal in de Bijbel (Genesis 1 en 2) en stelt dat God de wereld met alles erop en eraan in zes dagen heeft geschapen. De Intelligent Design theorie daarentegen gaat net als het Darwinisme uit van de evolutie van de soorten maar verschilt met het Darwinisme van mening over de drijvende kracht achter de evolutie. Het Darwinisme gaat uit van blind toeval (spontane mutaties) terwijl de aanhangers van Intelligent Design stellen dat blind toeval het verloop van de evolutie onvoldoende kan verklaren en dat waarschijnlijk sprake is van een onderliggend ontwerp.

Het stoort me dat men Maria van der Hoeven steeds haar opmerking van enkele jaren terug voor de voeten werpt. Volgens mij gaf zij gewoon haar mening en dat stond haar als burger van Nederland vrij. Ik vind het ook jammer dat er nog geen begin van een serieus debat met de aanhangers van de Intelligent Design theorie is. Men volstaat met af en toe een snerende opmerking en het ridiculiseren van de theorie.

Uit het interview met Dawkins stijgt een duidelijke geur van religieus fanatisme op. Waar een zichzelf respecterende wetenschapper voortdurend bereid moet zijn zich voor alles open te stellen en theorieën als ze niet meer voldoen weg te werpen is Richard Dawkins wel erg overtuigd van zichzelf en zijn gelijk.

    • A. Hermans