Lezer schrijft over het JSF-dossier en de ‘adoptiehype’

Als lezer van onder andere NRC Handelsblad heb ik mij zeer verbaasd over, maar ook geërgerd aan de onvolledige en uiterst summiere berichtgeving in deze krant inzake het JSF-dossier.

Waarom stonden in deze krant de afgelopen maanden/weken geen achtergrondartikelen, feitelijke beschouwingen of boeiende interviews met deskundigen van verschillende richtingen of met verschillende zienswijzen over/op dit miljardenproject?

Noodgedwongen moet ik Nederlandse en buitenlandse websites en buitenlandse tijdschriften raadplegen om een breed en enigszins betrouwbaar beeld te krijgen van de JSF-problematiek.

Drs. P. Zoetmulder

Zoetermeer

Het verbaast me zeer dat een krant als NRC Handelsblad achter de ‘media-frenzy’ aanhobbelt rondom adoptie. Sinds Madonna en Angelina Jolie is adoptie sexy, dus smullen alle media ervan. Voor mij was het artikel van 18 maart ‘Afgestaan, ontspoord, opgesloten’ de druppel. Er is de afgelopen weken een aantal negatieve artikelen over adoptie verschenen in deze krant, maar nóg een extra die niets toevoegt aan de beeldvorming, is voor mij onbegrijpelijk. Het is bekend dat een zeer klein aantal interlandelijke adopties eindigt in een uithuisplaatsing maar om nou twee artikelen over uithuisplaatsingen te laten verschijnen in een tijdsspanne van vier weken, naast de artikelen die wel moeten verschijnen over de mogelijke problemen met gedwongen afstaan van kinderen in China en India, is voor mij een voorbeeld van een hype volgen.

Philip van Lookeren Campagne

Den Bosch

Krant antwoordt

Terecht merkt de lezer op dat de JSF een belangwekkend onderwerp is voor Nederland. Niet alleen wegens de mogelijke aanschaf van dit jachtvliegtuig als vervanger voor de huidige F16, maar vooral ook omdat Nederland als een belangrijke partner meedoet aan dit project voor de ontwikkeling van een nieuwe straaljager. De overheid heeft daar ruim 800 miljoen dollar in geïnvesteerd en de bedoeling is dat Nederland (en het participerende bedrijfsleven) op den duur financieel voordeel uit dit project haalt. Of dat lukt, is zeer de vraag en dat was ook een van de belangrijkste politieke pijnpunten toen het kabinet in 2002 besloot om mee te doen in het JSF-project. Toen werd afgesproken de financiële voordelen voor Nederland te toetsen aan de hand van een ‘businesscase’. Deze krant heeft destijds uitvoerig bericht over het JSF-project en houdt de zaak sindsdien ook bij; de verschenen artikelen zijn via onze website te vinden, waaronder twee uitvoerige reconstructies rond de besluitvorming van het JSF-project.

Alle relevante vervolgstappen hebben we gemeld. Op 1 maart berichtten wij nog dat het kabinet had besloten dat Nederland vanaf maart 2011 meedoet aan het testen van de JSF. In het hoofdredactionele commentaar op 6 maart noemden we dit „een belangrijke stap” in de richting van het definitief meedoen aan de ontwikkeling van de opvolger van de F16. Het belangrijkste moment in het JSF-project komt als de genoemde businesscase nog deze kabinetsperiode zal worden ‘herijkt’, zoals de coalitiepartners hebben afgesproken. De lezer mag ervan uitgaan dat wij dit proces nauwlettend volgen en dat we daarover zullen blijven berichten.

We hadden deze maand vijf artikelen over adoptie, waaronder het artikel dat de lezer noemt, over een geadopteerd meisje met hechtingsproblemen dat uit huis werd geplaatst. Naast dat verhaal op microniveau stond een algemeen artikel dat beschrijft dat hulpverleners tegenwoordig werken aan het creëren van een band tussen adoptiekinderen en -ouders om zo uithuisplaatsing te voorkomen.

Enkele weken eerder besteedden we aandacht aan een andere zaak: een uithuisplaatsing van drie geadopteerde kinderen bij één gezin – een opmerkelijke gebeurtenis die we niet wilden negeren. Daarnaast hadden we deze maand nog een bericht over de problemen die gesignaleerd worden in China rond kinderen die worden afgestaan voor adoptie. En we hadden een bericht dat het aantal adoptieaanvragen in Nederland voor het eerst in jaren is gedaald. Inderdaad, bij elkaar opgeteld zijn dat redelijk veel verhalen over adoptie, maar dat betekent niet dat we een hype volgen. De verhalen waren alle relevant. Bij adoptie van buitenlandse kinderen in Nederland gaat het om een behoorlijke groep (zo’n 35.000) van wie een flink deel met hechtingsproblemen kampt of heeft gekampt. Dat die hechtingsproblemen er zijn en vooral ook wat er aan kan worden gedaan is pas de laatste tijd zo duidelijk geworden. Daarmee is dit een verschijnsel dat onze aandacht waard is.

Birgit Donker Hoofdredacteur Reacties:

nrc.nl/lezerschrijft

Nieuwe kwesties:

lezerschrijft@nrc.nl

    • Birgit Donker