Lessen in democratie 2

De conclusie dat de kwaliteit van het onderwijs in `volwassen democratieën` hard daalt is helaas juist (`Lessen in democratie`, W&O 22 maart). De bevindingen van Dijsselbloem c.s. zijn illustratief.

Dat democratieën slecht met onderwijs omgaan heeft een eenvoudige verklaring. In de meeste democratieën zijn politici mensen die mislukt zijn in hun gewone werk, of hun incompetentieniveau hebben bereikt. Omdat iedereen onderwijs heeft `genoten` denken deze politici zich er in detail mee te moeten bemoeien. Het resultaat is slecht onderwijs in veel democratieën. De stelling dat Rindermans` onderzoek interessant is voor politieke wetenschappers is onjuist daar er geen politieke wetenschap bestaat. Er zijn wel mensen die zich bezighouden met het beschrijven van en kletsen over de politieke aspecten van onze samenleving. Hoewel we het belang van onderwijs voor de democratie niet moeten onderschatten, is dat niet de enige parameter die invloed heeft op de kwaliteit van een democratie. De USSR had voortreffelijk onderwijs, toch zou het wel erg ver gaan de USSR een democratie te noemen. Het voorbeeld van Noord-Korea (foto bij het artikel) en nazi-Duitsland bevestigen dat.