Lessen in democratie

In het interessante artikel van Dirk Vlasblom worden nieuwe inzichten besproken in het verband tussen onderwijs en democratie, naar aanleiding van een onderzoek van Heiner Rindemann (`Lessen in democratie`, (W&O 22 maart). Helaas blijkt uit het artikel niet, dat ook met name naar India is gekeken. De getallen die worden genoemd over levensvatbaarheid van democratie versus nationaal inkomen per hoofd van de bevolking lijken daar niet op te wijzen. India scoort immers laag in inkomen, maar hoog in democratie, zodat India een tegenvoorbeeld lijkt te kunnen zijn van minstens enkele van de veronderstelde relaties. Ik vind het jammer dat het artikel niet expliciet aandacht besteedt aan India, niet alleen vanwege de langdurige democratie in India -maar ook, omdat naar mijn mening Europa zich moet voorbereiden op een m.i. onvermijdelijk partnerschap met India.