Interesse subsidie zonnepanelen

Er is veel belangstelling voor de nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelen, die volgende week ingaat. Installateurs, elektriciteitsbedrijven en de uitvoerende instantie SenterNovem worden bedolven onder verzoeken van consumenten om informatie. „We worden platgebeld en platgemaild”, zegt Marco van Veen van installatiebedrijf Solar NRG. „Na vier jaar stilstand is er weer volop belangstelling”, zegt Hans Kursten, voorzitter van branchevereniging Holland Solar.

De installateurs zeggen niet te weten of de grote belangstelling ook tot veel subsidieaanvragen zal leiden. Vanaf 1 april kunnen de aanvragen worden ingediend. „De mensen moeten toch een forse investering doen”, zegt de woordvoerder van elektriciteitsbedrijf Eneco.

Wiens subsidieverzoek wordt toegekend, moet voor eigen rekening zonnepanelen aanschaffen, maar krijgt voor de geproduceerde stroom een subsidie van 33 cent per kilowattuur – tot een maximum van 850 kilowattuur per jaar en dat vijftien jaar lang. Daardoor, en doordat door de zon opgewekte stroom gratis is, kan een particulier zijn investering in tien tot vijftien jaar terugverdienen. De prijzen van de gangbare zonnepaneelpakketten variëren van ongeveer 3.500 euro voor een kleine en zelf gemonteerde installatie tot ongeveer 20.000 euro voor een grotere installatie die door een professional wordt gemonteerd.

De subsidieregeling is een uitbreiding van de bestaande Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) van het ministerie van Economische Zaken en wordt uitgevoerd door SenterNovem, een agentschap van het ministerie.

Omdat er naar schatting 7.000 à 8.000 gegadigden subsidie kunnen krijgen, is het mogelijk dat het totale budget al op 1 april is uitgeput. In dat geval zal worden geloot uit de binnengekomen aanvragen. Voor het totale project is 46 miljoen uitgetrokken, dit jaar is daarvan ongeveer 2,8 miljoen euro beschikbaar.

Als een particulier meer zonnestroom produceert dan hij kan verbruiken, kan hij die stroom ‘terugleveren’ aan het net. Voor elke teruggeleverde kilowattuur ontvangt hij dan, bovenop de 33 cent subsidie, 23 cent aan terugleververgoeding. Overigens verdient de consument die 23 cent ook als hij de zonnestroom binnenshuis verbruikt, want dan bespaart hij datzelfde bedrag doordat hij zijn stroom niet van het net betrekt (de prijs van een geleverde kilowattuur bedraagt ongeveer 23 cent).

    • Warna Oosterbaan