INHOUD

3

Een stedeling kan heel anders aankijken tegen een postkantoor dan iemand van het platteland, stelt Leon Heuts. Een stadse houding vereist een behoedzame en praktische omgang met de veelheid aan opvattingen, waarheden en religies.

4-5

In veel steden is het centrum in zijn oude betekenis, de plaats waar mensen samenkomen om elkaar te ontmoeten, verdwenen. Het centrum is een verzameling winkels geworden, schrijft Jan-Hendrik Bakker. Dit heeft grote gevolgen voor de manier waarop we met elkaar omgaan.

6-7

Wat hebben filosofen in het verleden aangevoerd over de stad? Redenen om van de stad te houden of haar juist te haten. En zijn we eigenlijk wel consequent in wat we van mensen vragen die in de stad willen wonen, vraagt Willem Schinkel zich af. De een heeft in onze ogen te veel vrijheid, de ander te weinig.

8-9

Paul Scheffer heeft uitgesproken ideeën over het „onderhoud van de verdraagzaamheid” en het „gedeelde burgerschap” die nodig zijn in een stad. In een debat met Scheffer, samengevat door Marc Leijendekker, zet de Vlaamse filosoof Rudi Visker heel andere accenten.

10-11

Hoe is het om in twee werelden te leven, nu eens in de stad, dan weer op het platteland? Marjoleine de Vos, die dit aan den lijve ervaart, schrijft over de echte wereld tegenover het echte leven. Het sociologenechtpaar Saskia Sassen en Richard Sennett ziet de stad veranderen: vroeger bood de stad een opvoeding tot burgerschap, nu speelt geweld een dominerende rol.

12-13

Sommige mensen willen alles ordenen in een stad. Maar een beetje chaos hoort erbij. Peter Venmans verzet zich tegen de regelzucht van stadsbestuurders.

14-15

Wat is er te doen in de maand van de filosofie? Een uitgebreid overzicht van de Nacht van de Filosofie en tientallen andere activiteiten.

Op stap

Verspreid in deze bijlage, op pagina 2, 6, 11, 16, staan korte gesprekken op locatie met mensen die op een filosofische manier naar elementen uit de stad kijken: het stadion, de skyline van Rotterdam, de Zuidas.