In Beeld

Premier Jan Peter Balkenende, Den Haag, 28 maart 2008 Foto Dirk Hol WFA56:VERKLARING BALKENENDE:DEN HAAG;27MRT2008- De Nederlandse regering neemt afstand van de film van PVV-leider Wilders.Dat zei minister-president Balkenende in een verklaring in het Nederlands en in het Engels. De premier verwerpt de voorstelling van zaken dat de islam verantwoordelijk is voor gruweldaden.Hij wees erop dat de slachtoffers van moslim-extremisme vaak zelf ook moslims zijn.De regering ziet het doel van de film niet,anders dan het kwetsen van gevoelens. Balkenende zei dat hij zich gesterkt voelt door de eerste reactie van moslimorganisaties.Hij wil blijven werken aan begrip en respect. WFA/ew/str. Dirk Hol WFA WFA

Filmpje komt uit, premier legt verklaring af. In het Nederlands en in het Engels. De recensie is niet mals. Cinematografische argumentatie ontbreekt, net als verwijzingen naar Eisenstein en Moore. Zulke grootheden reiken een stok aan om de hond te slaan: foei, dit filmpje is minder. Hoewel de premier dan op zijn beurt verweten had kunnen worden niet op Brad Pitt te lijken. Hoe dit zij, hij zei wel iets. De grondtoon, nee, de hele melodie was negatief. Beleef het moment. De fotografen klikken, de camera’s snorren. De premier verwerpt, keurt af, wijst op, neemt afstand, wil blijven werken aan, kan het niet anders zien dan, betreurt. Zie zijn gezichtsuitdrukking, en kies uit voornoemde mogelijkheden wat hij op het vastgelegde moment aan het doen is. Kan hij iets niet anders zien of belooft hij ergens aan te blijven werken? Tja. Betreuren is een kanshebber, maar daaraan werkt de hand niet mee. Die lijkt strijdvaardig, al is de vuist op tafel ver weg. Misschien pakt hij slechts een vel papier, waarop alle activiteiten, van verwerpen tot en met gekwetst zijn, genoteerd staan. Die andere hand rust op het spreekgestoelte, passief, met een slap afhangende arm eraan. Een crisishouding, waarop hij ruimschoots heeft kunnen oefenen, is iets anders. Is hij misschien net aan het afkeuren? ‘Ik verwerp de voorstelling van zaken’? Nee, daarvoor is zijn blik niet ferm genoeg. Doet de premier iets met klem, zoals dat gaat met premiers? Is teleurgesteld zijn een optie? Ja, daar houden we het op. Dit noem je een beteuterde toet, zie de pruillip, de gekreukelde kin. Maar: teleurgesteld om wat? Iedereen ziet een anti-climax. Zou degene die een crisis voorzag, niet juist opgelucht moeten zijn? De premier is een raadsel.

    • Pieter Kottman