Brieven over Wilders

Illustratie Jacqueline Elich Elich, Jacqueline

Fitna schendt het auteursrecht

Direct na de openbaarmaking van ‘Fitna’ benadrukte Geert Wilders dat hij binnen de kaders van de wet is gebleven. Ik betwijfel dat. De film bevat twee beelden die een schending van de Nederlandse Auteurswet met zich mee kunnen brengen. Dat is het beeld van een cartoon van Kurt Westergaard en de foto van rapper Salah Edin. Op de foto zien we de rapper als een look-a-like van Mohammed B.

Salah Edin heeft intussen al gezegd dat de foto zonder zijn toestemming is gebruikt.

De Deense cartoonist Kurt Westergaard heeft ook al gezegd dat hij voor het gebruik van zijn tekening geen toestemming aan Wilders heeft verleend en beraadt zich op juridische acties.

Ik geef hun beiden een behoorlijke kans van slagen. Naast schadevergoeding zouden zij een verbod kunnen vragen van het gebruik van hun foto, portret en tekening in de film. Zo’n verbod kan eindigen in een geheel verbod van de film.

Intussen schijnt de film al een miljoenenpubliek over de gehele wereld te hebben. Een goede schade-expert kan daar een aardige rekensom op loslaten.

Het Openbaar Ministerie heeft aangekondigd te onderzoeken of de film strafrechtelijk relevant is. Op één onderdeel kunnen zij snel klaar zijn met dat onderzoek. Schending van auteursrecht of portretrecht is strafbaar.

Mr. Ronald Vecht

Amsterdam

Ontheiliging kerk was werk Albanezen

In Fitna toont Wilders na 7:32 minuten hoe een kruis van een kerk getrokken wordt. Dit beeld is geen beeld van islamitische agressie. Dit is de aanval door Albanezen op de kerk van de Heilige Apostel Andreas in Podujevo, Servië op 18 maart 2004. Deze aanval is niet religieus geïnspireerd maar is racistisch geweld. De aanval was een onderdeel van de doorgaande etnische zuivering van Kosovo van niet-Albanezen, met name Gorani, Roma en Serviërs.

De Albanezen in Kosovo zijn niet per definitie islamitisch. Een deel is rooms-katholiek en ongetwijfeld bestaan er ook andere geloven en levensovertuigingen. De godsdienstige overtuiging van de Albanezen die de kerk aanvielen is nooit vastgesteld, hoewel Serviërs het gevoel lijken te hebben dat christelijke Albanezen minder agressief staan tegenover de niet-Albanezen in Kosovo.

B. Kaptein

Capelle aan den IJssel

Wilders heeft extremisten juist nodig

De grote fout van Geert Wilders is dat hij doet alsof er maar één soort islam is en dat er maar één lezing van de Koran mogelijk is: de extremistische – die inderdaad weerzinwekkend is. Het is knap hoe hij door deze onjuiste voorstelling van zaken zijn politieke carrière bevordert ten koste van alle moslims, ook de gematigde.

Maar het is ook schadelijk. Gematigde moslims zijn de gevaarlijkste tegenstanders die de extremisten hebben, omdat zij een ideologische bedreiging vormen. Geert Wilders vormt daarentegen geen enkele bedreiging voor extremistische moslims. Zulke tegenstanders hebben ze juist nodig om zich tegen af zetten.

Marcel Engeringh

Bilthoven

Fitna is een overweldigende ervaring

Fitna zou tegenvallen? Volgens mij probeert men Wilders te kleineren. Ik heb gekeken, maar wat een overweldigende ervaring. Het liep me koud over de rug bij de beelden. En dat alleen met moslims aan het woord laten en hun daden en vooroordelen laten zien. Kan een ideologie nog gevaarlijker?

E. van Rhoode

Amsterdam

Stop met gratis video editing software

Het belangrijkste pleidooi dat mijns inziens uit de ‘film’ van Wilders naar voren komt, is dat Microsoft zou moeten stoppen met het verstrekken van gratis video editing software aan lieden zonder enige kennis van zaken hieromtrent.

Ploos van Amstel

Haarlem

Discussieer mee over Fitna op nrc.nl/discussie