Behoefte aan vrijheid

Lize Alink Foto Maarten van Haaff Lize Alink, ondernemer. Amsterdam, 26 maart 2008. foto Maarten van Haaff Haaff, Maarten van

‘Kort door de bocht komt mijn werk erop neer dat ik media ga helpen bij het ontwikkelen of uitbouwen van een redactionele strategie voor een titel of merk, de inhoudelijke koers scherp stellen en de redactionele organisatie en werkwijze er vervolgens op inrichten en afstemmen. En als het nodig mocht zijn ook implementeren. Tot nu toe word ik steeds benaderd door opdrachtgevers. Ik heb zelfs al nee moeten zeggen. Dat is pure luxe.

Ik was tot mijn dertigste freelancer. Daarna rolde ik min of meer in vaste banen. Als hoofdredacteur van PW, een maandblad voor personeelsmanagement, en later als uitgever van zowel publieks- als vakbladen, en vanaf 2000 als hoofdredacteur van Binnenlands Bestuur. Dat laatste heb ik zeven jaar gedaan, dat is een mooie periode. Mijn opdracht was om er een journalistiek blad van te maken. Dat is gelukt.

Nu heb ik behoefte aan iets nieuws, aan onafhankelijkheid en vrijheid. En ik wil graag baas zijn over mijn eigen tijd. Daar komt bij dat mijn kinderen naar zelfstandigheid groeien – een is er al het huis uit.

Mijn partner is ook organisatieadviseur. Hij kan ook zijn eigen tijd indelen. We willen graag ons leven inrichten naar boeiende opdrachten die wat van je vragen, in de tuin in de zon zitten, lezen, schilderen, mooie dingen zien en horen. Daarnaast zit ik in verschillende besturen, onder meer voor de Groene Amsterdammer en de NVJ, de beroepsvereniging voor journalisten.

Voor jezelf beginnen is eng, omdat je zekerheden loslaat. Maar ook weer niet, omdat zekerheden niet bestaan. Het enige echte risico dat je loopt is dat je gezondheid je in de steek laat. Maar dat is natuurlijk altijd erg, ook als je een vaste baan hebt. Het grote verschil met werken in loondienst is het administratieve gedoe.

Het ondernemerschap voelt vooral anders dan loondienst. Het werk is intensiever, ik kan meer mijn creativiteit kwijt en er is minder bureaucratie waarmee je rekening moet houden. Als adviseur ben je medeverantwoordelijk voor een oplossing, maar je bent geen onderdeel van het probleem. Er is meer afstand. Dat geeft extra ruimte in je hoofd. Ik kan zelf beslissen of ik een dag naar zee ga of me verdiep in een redactionele strategie. Dat voelt goed.”

Wilma van Hoeflaken

    • Wilma van Hoeflaken