Atheïsme

In het interview met Richard Dawkins (Zaterdag &cetera 22 maart) krijgt hij alle kans om zijn atheïsme te belijden. Vooral door zich af te zetten tegen degenen die geloven in een God (theïsme). Jammer dat zijn onwetenschappelijk betoog niet doorgeprikt werd, vooral omdat hij pretendeert als wetenschapper te spreken. Omdat niet wetenschappelijk bewezen kan worden dat God niet bestaat, is ook het atheïsme gebaseerd op een aanname, net zoals het theïsme. Het atheïsme staat dus wetenschappelijk gezien niet op een hoger plan van waarheid dan het theïsme.

Wanneer wetenschappers schrijven over religie en Godsgeloof, kunnen ze het beste de positie innemen van agnosten. Agnosten nemen de wetenschappelijk juiste positie in, doordat ze de vraag over het al of niet bestaan van God beantwoorden met een vraagteken. Vragen over het Godsgeloof vallen immers buiten het bereik van de wetenschap.