Accountant KPMG liet met zich sollen

KPMG heeft zijn naam geen eer aangedaan met zijn werk voor New Century Financial. Dat is althans de conclusie van een rapport van 580 pagina’s, dat is opgesteld in opdracht van het hof dat toeziet op de faillissementsaanvraag van hypothekenverstrekker New Century. KPMG zou de ‘onfatsoenlijke en onvoorzichtige praktijken’ van New Century met de mantel der liefde heeft toegedekt, ondanks protesten van zijn eigen interne specialisten, uit angst de cliënt te ontrieven of te verliezen.

Als de accountancysector in juridische problemen komt door zijn rol in de subprimecrisis, zal KPMG een groot deel van de verantwoordelijkheid dragen. In de wereld van na de schandalen rond Enron, Parmalat en WorldCom zouden juist accountants de waarde moeten kennen van het in strikte termen omgaan met in moeilijkheden verkerende cliënten.

Het rapport zegt dat KPMG heeft bijgedragen aan de teloorgang van New Century niet in te grijpen toen bleek dat New Cebtury zich niets aantrok van normale boekhoudkundige procedures. Toen een interne specialist protest aantekende tegen een bepaalde praktijk – die het bedrijf later moest wijzigen – schreef de dienstdoende accountant een e-mailtje waarin stond: “Wat mij betreft zijn we klaar, de klant denkt dat we klaar zijn en alles wat we nu nog kunnen doen is iedereen tegen de haren in strijken.”

KPMG is het niet eens met de conclusies van het rapport. Maar zelfs als ze maar gedeeltelijk waar zouden zijn, verdient de firma een schrobbering. In de eerste plaats moeten, na de boekhoudschandalen die Arthur Andersen zes jaar geleden de das omdeden, de overgebleven firma’s zich er volledig van bewust zijn dat het negeren van de voorschriften ten behoeve van lucratieve cliënten hun bestaan in gevaar kan brengen.

Bovendien heeft geen enkele andere professionele dienstverlener zo veel invloed op zijn cliënten als een accountant. Het wegsturen van je accountant of een openbaar meningsverschil met hem uitvechten kan snel de aandacht vestigen op je eigen tekortkomingen.

En tenslotte zijn er nog maar vier ‘grote’ accountancyfirma’s over. Daardoor hebben bedrijven niet veel keus.

Toegegeven, New Century had zijn ondergang aan zichzelf te wijten. Maar het rapport roept verontrustende vragen op over de bereidheid van KPMG om te marchanderen. Bedrijven kunnen advocaten en bankiers tegen elkaar uitspelen door lucratieve opdrachten voor hun neus te laten bungelen en degenen buiten spel te zetten die niet tot het uiterste willen gaan. Het is veel moeilijker om dat met accountants te doen. Daarom zou er meer van hen verwacht mogen worden.

Dwight Cass

    • Dwight Cass