Taalstrijd

Twintig stukken verschenen tot dusver in de interactieve maandagserie Ik krijg altijd gelijk. Een serie over de kunst van het overtuigen. Het einde komt in zicht, en daarmee het eindproduct: het boek. Binnen ons driemanschap woedt dezer dagen een voortdurende taalstrijd. Wat moet er wel in het boek, wat niet, en vooral: hoe gaan we alles opschrijven? We proberen ons alle drie te verplaatsen in een lezer die we nog niet kennen en hebben alle drie onze ideeën over hoe we die lezer het beste kunnen benaderen.

Het begon al met de titel van het boek: Ik krijg altijd gelijk. Gejat van W.F. Hermans, zo vertelde ik aan Lars Duursma en Job ten Bosch, mijn twee co-auteurs. Nou ja, niet helemaal gejat, want Hermans schreef Ik heb altijd gelijk en er is natuurlijk een duidelijk verschil. Ik zag Lars en Job fronsen. W.F. Hermans? Gaan we onze lezers vermoeien met literaire subtiliteiten? Oké, Ik krijg altijd gelijk – maar dan als werktitel.

Lars waakt er nu voortdurend voor dat we onze lezer bij de les houden, met vlot geschreven tekst die zo veel mogelijk praktische informatie bevat. Eén minder relevante alinea kan de lezer al doen afhaken, vreest hij. Hij beschuldigt me er dan ook voortdurend van dat ik ‘te literair’ en ‘te hoogdravend’ schrijf. Ik verzet me daar uiteraard tegen.

Job, ten slotte, is iemand die houdt van een goed verhaal en alle ruimte neemt om dat te vertellen. Dan begint Lars te protesteren en ga ik redigeren en herschrijven. Job doet daar niet moeilijk over. Zijn devies: please kill my babies. Met zulke mensen kan ik werken – met mensen als Lars overigens ook wel, hoor.

Het woord van deze week was ‘gans’ – als in ‘gans Frankrijk’ in plaats van ‘heel Frankrijk’. Lars protesteerde: te literair. Ik wijzigde ‘gans’ in ‘heel’. Lars kreeg gelijk. Maar ik heb lekker de titel van het boek bedacht. Niks werktitel!

Take Ligteringen

Reageren kan op nrcnext.nl/ikkrijgaltijdgelijk

Het boek ‘Ik krijg altijd gelijk’ verschijnt na de serie. Aanstaande maandag deel 21. Het laatste deel (25) verschijnt op maandag 28 april.

    • Take Ligteringen