Persstemmen

De Volkskrant

[...]Wilders probeert weliswaar binnen de grenzen van de strafwet te blijven, maar verder is Fitna een propagandafilm die in alle opzichten voldoet aan de methoden die radicale en totalitaire regimes hanteren om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten.

[...]De film Fitna probeert moslims in Nederland klem te zetten met de suggestie dat geweldpleging en haat onvermijdelijk uit de koran voortvloeien. Zo moet de film het programma van Wilders om de koran te verbieden, moskeeën en islamitische scholen te sluiten, rechtvaardigen. Wilders roept aan het eind van de film de Nederlandse moslims op de in Fitna getoonde pagina’s uit de koran te scheuren. Met andere woorden: moslims kunnen alleen door ontheiliging van de koran volwaardige staatsburgers worden.

Dat is een stelling die krachtig weersproken moet worden. Nederland is niet in de ban van de gewelddadige islam, het is geen ‘vijf voor twaalf’, zoals Wilders ons wil doen geloven. Met Fitna heeft Wilders het debat over de integratie van moslims in de Nederlandse samenleving een slechte dienst bewezen.

Nederlands Dagblad

Tegen de achtergrond van de stoere-jongensretoriek van Wilders van de afgelopen maanden bleek Fitna zelfs een nogal laf product. Suggereren dat je de Koran verscheurt, maar het net niet doen. Het doen voorkomen alsof het hoofd van de Profeet uit elkaar spat, maar na afloop haastig verklaren dat dit zeker niet de bedoeling was van de donder en bliksem aan het slot van het kwartiertje demagogie.

Demagogie inderdaad. Want Wilders mocht dan verklaren dat hij „slechts de feiten” aan elkaar heeft willen plakken, maar dat is fictie. Feit is dat niet alleen sommige van zijn feiten die naam niet mogen dragen, maar door de wijze van knippen en plakken en door de context waarin de ‘feiten’ werden geplaatst, waren het vooral suggesties die de kijker kreeg aangereikt. [...]

Wie op grond van dit soort ‘citaten’ een volk tracht bang te maken voor zijn moslimse medeburgers, maakt zich schuldig aan misleiding. En vooral: het gaat niet aan een hele godsdienst te vereenzelvigen met het dodelijke kwaad van de extremistische aanhangers van één bepaalde interpretatie ervan.

[...]Inmiddels kunnen wij hier nu wel in koor roepen dat het allemaal wel meeviel gisteravond (overigens een zaak waarvoor dankbaarheid past), maar of onze nuances in een opgefokt islamitisch buitenland ook als zodanig herkend zullen worden, blijft de vraag. Daarvoor heeft de dwaze dynamiek die Wilders rond zijn film heeft ontwikkeld de inhoud ervan te zeer verdrongen. Als de komende weken alsnog de hysterie te Bagdad, Caïro of Kabul uitbreekt, kan hij zich dan ook niet verschuilen achter zijn ‘feiten’. Maar als hij een vent is, doet hij dat natuurlijk ook niet.

De Standaard

De Nederlandse rechts-radicale politicus Geert Wilders heeft de Nederlandse politiek en media volgens de regels van de propagandakunst in de luren gelegd. Het volstond om maandenlang een mist te laten hangen over zijn anti-moslimfilmproject om hen in opperste staat van opwinding te brengen. De vrees voor aanslagen op Nederlanders in binnen- en buitenland nam op de duur groteske vormen aan. Daardoor kon hij zijn stelling vooraf al hard maken dat de democratie lafhartig op de loop gaat voor wie haar met de dreiging van geweld intimideert. [...]

De provocatie van Wilders biedt verantwoordelijke moslims en hun organisaties een uitgelezen kans om zijn ongelijk te bewijzen. Laat hen aantonen dat ze prima in staat zijn om het debat over het samengaan van islam met westerse waarden ordelijk te voeren. Ze moeten hun weerzin voor zijn methodes niet sparen. Het moet niet gepolijst zijn. Laat het maar vonken. Wie kaatst, moet de bal verwachten. Maar laat het niet met geweld eindigen. Want dan wint Wilders. En als hij wint, verliezen we allen.

Trouw

[...]De kracht en tegelijk ook de zwakte van zijn film is dat hij de noodzaak van zijn strijd uitsluitend in een reeks angstbeelden heeft samengevat. Zij het de zo langzamerhand overbekende beelden van onthoofdingen, van de ineenstortende Twin Towers, tot moord en doodslag oproepende imams en een met moskeeën en boerka’s overwoekerde ansichtkaart met ‘Groeten uit Nederland’. Dat angstvisioen spreekt tot de verbeelding. Maar dat is al jaren zo en daaraan geeft Wilders geen nieuwe impuls. [...]

In de film laat Wilders er geen twijfel over bestaan: de strijd richt zich tegen de islamisering van de samenleving. Dat klinkt concreet, maar met zo’n oproep zadelt Wilders zijn volgelingen op met de naargeestige boodschap dat alle moslims verdacht zijn, zolang zij de Profeet en de Koran met hoofdletters spellen. In de praktijk betekent het dat Nederland bereid moet zijn moslims te discrimineren, door de grens voor hen te sluiten, de Koran te verbieden en ze ook niet te laten profiteren van onze onderwijsvrijheid. Die prijs is niet alleen moreel verwerpelijk, zij is ook contraproductief.

Het Parool

EN TOEN gebeurde er... niets. Bij de meute Binnenhofvolgers was gisteravond de teleurstelling bijkans van de gezichten te lezen. Eindelijk, na vier maanden opwinding, kwam Fitna uit, de anti-islamfilm van Geert Wilders, en dan wordt er niet eens één Nederlandse vlag in de fik gestoken, al was het maar een heel kleintje.

Arabische media hebben er nauwelijks aandacht voor. Veel meer dan een plakboekachtige opsomming van gruwelijke terreurdaden is Fitna dan ook niet. De gemiddelde moslim kan er rustig zijn schouders over ophalen: wat heeft hij er mee te maken?

[...] Opvallend was dan ook opnieuw het harde optreden van CDA-premier Jan Peter Balkenende die na uren vergaderen met de meest betrokken ministers gisteravond laat van papier een eerste reactie namens het kabinet voorlas. „Wij betreuren het dat de heer Wilders deze film naar buiten heeft gebracht. Wij zien niet welk doel deze film dient, anders dan het kwetsen van gevoelens.” [...]Balkenende kan simpelweg moeilijk terug, sinds hij eind vorige maand in een nogal emotionele persconferentie voorspelde dat er aanslagen zouden komen, waarbij misschien zelfs Nederlandse doden in den vreemde te betreuren zouden zijn.

[...]Zou het niet mooi zijn als ook de premier van dit land af en toe zijn kalmte kan bewaren?