Ouderenbond Anbo lid van FNV

De ouderenbond Anbo wordt de zeventiende bond van de vakcentrale FNV. De verenigingsraad van de ouderenorganisatie heeft dit gistermiddag in Breukelen met tweederde meerderheid besloten.

De Anbo heeft gekozen voor aansluiting bij de FNV omdat ze daardoor de belangen van ouderen beter denkt te kunnen behartigen. Via de FNV verwachten de ouderen meer invloed in politiek Den Haag te krijgen. Ook verbetert de positie in het georganiseerd overleg. Zo krijgt de Anbo een van de FNV-zetels in de Sociaal-Economische Raad, wordt de bond deelnemer aan de Stichting van de Arbeid en krijgt hij inspraak in deelnemersraden van pensioenfondsen.

Door de krachtenbundeling stijgt het aantal mensen dat de FNV vertegenwoordigt met zo’n 15 procent tot 1,4 miljoen. De Anbo wordt met 190.000 leden de derde FNV-bond. Doordat de Anbo ook de belangen gaat behartigen van zo’n 150.000 oudere leden van andere FNV-bonden, wordt de vereniging de grootste belangenorganisatie van senioren in Nederland. Nu is dat de Unie KBO, met ruim 300.000 leden.

De formele toetreding van de Anbo tot de FNV is per 2009. De federatieraad, waarin alle aangesloten bonden zijn vertegenwoordigd, van de vakcentrale spreekt zich op 6 mei uit over de aansluiting. Voor de vakcentrale telt dat ze zich door toetreding van de Anbo meer kan richten op werving van jongeren, en tegelijk het verlies aan oudere leden die stoppen met werken kan tegengaan.

De aansluiting bij de FNV volgt op de uittreding van de Anbo uit de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) in 2007. Het Anbo-bestuur vond dit samenwerkingsverbond met de vanouds katholieke Unie KBO en de protestants-christelijke PCOB onvoldoende effectief en efficiënt. De Anbo blijft wel op ad-hocbasis samenwerken met beide andere ouderenorganisaties.

De aansluiting van de Anbo bij de FNV geschiedt niet zonder slag of stoot. Toetreding was aanvankelijk voorzien begin 2008. Sterke oppositie heeft de overgang vertraagd. Uit onderzoek onder leden is gebleken dat ten minste 5 procent van hen, minimaal 10.000 leden, zijn lidmaatschap van de Anbo opzegt als de organisatie zich aansluit bij de FNV.