laatste dagen van Saddam Hussein

CNN heeft een reconstructie gemaakt van de laatste dagen die de Iraakse oud-leider Saddam Hussein doorbracht in zijn cel voor zijn executie.

Saddam mocht van zijn bewakers een tuintje houden, waar hij sigaren rookte. Bekijk de reportage via: nrcnext.nl/links