Kosten voor gemeente fors hoger begroot

B en W van Leeuwarden vragen de gemeenteraad 8,5 miljoen extra voor het nieuwbouwproject rondom het Fries Museum. Dit project Nieuw Zaailand wordt 7,5 miljoen euro duurder dan geraamd.

Dit heeft het college gisteren bekendgemaakt. De gemeente zou 5,5 miljoen betalen aan het bouwproject dat in totaal 120 miljoen euro gaat kosten. De raad zal in de loop van april een besluit nemen. Van het extra krediet is 1 miljoen euro voor onvoorziene kosten.

De overschrijding is het gevolg van de verdiepte aanleg van een parkeergarage. Bepaalde constructies moeten steviger worden aangelegd. Ook is er volgens het college tot nu toe te zuinig gerekend. Het project Nieuw Zaailand omvat behalve de geplande nieuwbouw van het museum ook een nieuwe, overigens omstreden, winkelwand en terraswoningen. De gemeente Leeuwarden draagt, als de raad met de kostenoverschrijding instemt, veertien miljoen euro bij.

Het Fries Museum is weer toegetreden tot de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente en de projectontwikkelaars. Eind vorig jaar stapte het museum eruit.

Door vertraging in de planning kon de einddatum voor een Kom-passubsidie van de EU ter waarde van vijf miljoen euro niet worden gehaald. Het museum is voor de nieuwbouw deels afhankelijk van dit geld. Volgens waarnemend museumdirecteur Saskia Bak resulteerde intensief overleg met de provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en het ministerie van Economische Zaken in een verschuiving van de deadline met dertien maanden.

De nieuwbouw van het museum kwam in een stroomversnelling door een legaat van wijlen architect Abe Bonnema. Die liet het museum na zijn dood in 2001 achttien miljoen euro na voor nieuwbouw op of aan het Zaailand. Tevens stelde hij de voorwaarde dat architect Hubert-Jan Henket het gebouw moest ontwerpen. De aanbesteding vindt deze zomer plaats. Volgens de nieuwe planning gaat het museum eind 2011 open, een half jaar later dan was voorzien. Het huidige Fries Museum zetelt in enkele monumentale panden.