Kamer: verbod op kredietspotje

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil tv-spotjes verbieden die verleiden tot het afsluiten van leningen. Kamerlid Elly Blanksma (CDA) zal een wetsvoorstel indienen, omdat minister Bos (Financiën, PvdA) en het kabinet daar niet mee komen. Juridisch ligt een verbod moeilijk, omdat een direct negatief effect niet aantoonbaar is. (NRC)