Honderden Chinezen vragen asiel

Ongeveer zeshonderd Chinese asielzoekers hebben zich de afgelopen anderhalve week gemeld bij het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel.

De tijdelijke noodopvang voor nieuwe asielzoekers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is door hun onverwachte komst overvol geraakt. Het COA is op zoek naar extra capaciteit.

Zo’n tweehonderd asielzoekers, vooral uit Somalië, Irak, Servië en China, zijn woensdag ondergebracht in een bungalowpark in het Limburgse gehucht Euverem.

IND en COA denken dat de zeshonderd Chinezen al langer in Nederland verblijven. Zij veronderstellen dat ze zich hebben gemeld omdat in de Chinese gemeenschap het gerucht zou gaan dat Chinezen nu makkelijk een verblijfsvergunning kunnen krijgen. Staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) heeft laten weten dat daarvan geen sprake is. Het is onbekend wie het gerucht heeft verspreid. Doorgaans melden zich maar enkele Chinezen per week bij de IND.

De gemeente Gulpen-Wittem, waartoe Euverem behoort, liet gisteren weten te zijn overvallen door de komst van de tweehonderd asielzoekers. Burgemeester Van den Tillaar zei dat hij in de krant moest lezen dat de asielzoekers in het bungalowpark waren ondergebracht. „Dat had ik eerder willen horen”, aldus Van den Tillaar. „Maar als het COA tevoren onze medewerking had gevraagd, hadden we meegewerkt.”

Het bungalowpark, dat het COA voor het komende half jaar heeft gehuurd, kan vierhonderd mensen herbergen. De bewoners van Euverem hebben gisteravond een informatiebrief over de asielzoekers ontvangen van de gemeente. Daarin wijzen B en W er onder meer op dat het COA zich inspant om de asielzoekers „te instrueren en te informeren over de regels en omgangsvormen in Nederland”.

Het COA heeft daartoe continu een aantal medewerkers aanwezig op het park, leggen B en W uit. Het college schrijft ook dat de asielzoekers „enkele dagen tot enkele weken” in het park zullen wonen, om daarna „elders in procedure te gaan”.

Komende maandag organiseert de gemeente een informatieavond voor alle inwoners van Gulpen-Wittem.