Handschrift Slauerhoff op Vlieland gevonden

Op Vlieland is een manuscript van de dichter, romancier en scheepsarts J. J. Slauerhoff gevonden. Het gaat om het handschrift van de proloog bij Slauerhoffs debuutroman Het verboden rijk (1932). Het negen pagina’s lange document werd door medewerkers van het Vlielandse Museum Tromp Huys, gevonden in de nalatenschap van scheepsmarconist C. A. Koning.

Slauerhoff-biograaf Wim Hazeu heeft de authenticiteit van het handschrift bevestigd. Hij spreekt van ‘een ontroerend moment’. „Helemaal omdat Het verboden rijk één van Slauerhoffs beste boeken is.” Het manuscript is door Konings erfgenaam aan het Vlielandse museum geschonken.

Hoe het manuscript in bezit van Koning is gekomen is onduidelijk, net als hoe de twee elkaar kenden. Het Tromp Huys vermoedt dat de marconist door Slauerhoff was ingehuurd voor typewerk. Dat gebeurde wel vaker.

Mogelijk is er nog een Slauerhoff-ontdekking gedaan. Op de muur van een pastorie in Jorwerd werd onlangs een gedicht aangetroffen dat afkomstig zou zijn van een jeugdige Slauerhoff. Hij kwam daar vaak bij de domineesfamilie Hille Ris Lammers. Hazeu heeft foto’s bekeken. Hij betwijfelt de echtheid, al gaat het gedicht over een scheepsramp. „Wel typische Slauerhoffthematiek.”