Duitsers van wie het hart niet klopt

In het artikel `Brusselse route orgaandonatie` (nrc.next, 26 maart) lijkt het net alsof het in Duitsland verboden is om organen van alle overleden donoren te gebruiken voor orgaantransplantatie. Dat is onjuist. Wat hier bedoeld wordt, is dat het in Duitsland niet toegestaan is om organen van donoren van wie het hart niet meer klopt te gebruiken. Organen van hersendode donoren van wie het hart nog wel functioneert, mogen juist wel gebruikt worden.

In Nederland komen donoren uit beide categorieën voor orgaandonatie in aanmerking, zij het dat bij donoren waarvan het hart niet meer werkt niet alle organen gebruikt kunnen worden.

Brieven en opiniestukken kunt u o.v.v. naam en woonplaats sturen naar opinext@nrc.nl

    • Claudia de Vries Hoofddorp