Directeur schond eigen reglement van Belasting

Directeur-generaal van de Belastingdienst Jenny Thunnissen handelde met haar bijbaan bij ziekenhuizen die belasting ontweken, jarenlang in strijd met de integriteitregels die zij haar dienst zelf heeft opgelegd.

De verboden nevenactiviteiten worden vermeld in de Spelregels Integriteit Belastingdienst. In het hoofdstuk ‘Absoluut verboden’ staat: ‘De volgende werkzaamheden zijn in ieder geval zonder meer verboden: nevenwerkzaamheden voor personen en organisaties die hun fiscale verplichtingen niet nakomen.’

Deze spelregels zijn onder verantwoordelijkheid van Thunnissen in maart 2001 ingevoerd voor alle 30.000 belastingambtenaren.

Volgens emeritus hoogleraar belastingrecht Jaap Zwemmer is „er geen speld tussen te krijgen” dat Thunnissen in strijd handelde met de integriteitsregels. „Als hoogste ambtenaar moet je zuiver in de leer zijn. Daar mag je nooit twijfel over laten bestaan.”

De ziekenhuizen van de Reinier de Graaf Groep, waar Thunnissen sinds november 2001 toezicht houdt, zetten tussen 1999 en 2002 fiscale constructies op om btw te ontwijken. Hiertegen is de Belastingdienst opgetreden. Vanaf mei 2005 wist Thunnissen, naar eigen zeggen, van deze gang van zaken. Ze gaf haar functie in de raad van toezicht niet op.

Na een bericht in NRC Handelsblad over deze btw-constructies en de rol van Thunnissen, kondigde ze woensdag aan haar nevenfunctie te beëindigen. Dit deed ze na kritiek uit de Kamer, die in meerderheid vindt dat sprake is van een „belangenconflict”.

Staatssecretaris De Jager (Financiën, CDA) zei geen belangenverstrengeling te zien. Volgens hem was de bijbaan bekend en ook „volgens de regels”.

De Kamer wil opheldering van De Jager. Thunnissen was niet voor commentaar bereikbaar.

    • Joep Dohmen