De kern van Europa

Blijft in Nederland het licht branden tot 2030? Minister Cramer (VROM, PvdA) wil dat Nederland tot die datum geen besluiten neemt over de bouw van kerncentrales. Dan komt namelijk een nieuwe (vierde) generatie kerncentrales van de tekentafel en daar wil de PvdA-minister toch wel even op wachten.

Hoe moet het ondertussen met de nationale vraag naar energie en met de doelstellingen van het Europese milieubeleid voor vermindering van de CO2-uitstoot in 2020? Daar kunnen alle gedroomde windmolenparken op zee niet voor zorgen en aan het gebruik van biobrandstoffen kleven grotere bezwaren dan aanvankelijk gedacht.

Minister Van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) vertolkt het ondernemersstandpunt over kernenergie. Dat luidt: dit kabinet moet voorbereidingen treffen voor een besluit in de volgende kabinetsperiode.

De Sociaal-Economische Raad (SER), de denktank van het poldermodel, kwam onlangs met een rapport waarin het taboe op de bespreekbaarheid van kernenergie werd doorbroken. Alle opties, naast kolen en gas ook kernenergie, moeten op „een zakelijke en gelijkwaardige manier” onderzocht worden.

Cramer en Van der Hoeven stuurden een brief naar de Kamer waarin ze vaststelden dat „het denken niet stilstaat”. Maar Cramer zei ook dat kernenergie een „non-discussie” is en dat het denken erover voor deze kabinetsperiode „geparkeerd staat”. Haar probleem is dat ze persoonlijk een ommezwaai moet maken en dat haar partij dat ook moet doen.

Bij zoveel besluiteloosheid, verdeeldheid en aarzeling mag Nederland wat betreft energievoorziening van geluk spreken dat het deel uitmaakt van de Europese Unie. In andere lidstaten van de EU staat het denken over kernenergie namelijk helemaal niet geparkeerd.

De Britse premier Brown en de Franse president Sarkozy spraken gisteren tijdens hun ontmoeting in het Arsenal-stadion (gekozen wegens het grote aantal Franse spelers bij de Londense club) af dat ze nauw gaan samenwerken bij de bouw van kerncentrales.

Duitsland, waar de antikernenergielobby sterk is maar de industriële belangen groot zijn, zal vermoedelijk niet willen achterblijven bij dit Frans-Britse initiatief.

Wat doen de alternatieve energiebobo’s van de PvdA als de drie grootste industrielanden in de EU hun nucleaire krachten bundelen? Hier is stof tot overdenking: in 2030 is Nederland afhankelijk van Europese atoomstroom om het licht aan te houden en te voldoen aan de Europese milieudoelstellingen.

Roel Janssen

    • Roel Janssen