Cuypers

Anders dan Gerard Reve, die wordt geciteerd in de recensie van de biografische boeken over Pierre Cuypers (Boeken 21.03.08) vind ik de imitatie-gotische kerken van Cuypers en zijn navolgers helemaal niet aandoenlijk. Met hun zwartgeworden stenen bederven ze het uitzicht, bijvoorbeeld op de Markt in Delft, en stralen ze onmiskenbare dreiging uit. Veel erger zijn de gevolgen van het gebrek aan respect dat Cuypers aan de dag legde voor andere stijlen. Zijn gotiserende toevoegingen aan de Munsterkerk in Roermond en de bovenverdieping van de poort in Hattem zijn niet minder dan vandalisme.

    • H.J. van den Doel