Controle op naleving van regels over asbest

Den Haag. De controle op naleving van de regels over asbest door sloopbedrijven is ”beneden peil”, hoewel er jaarlijks 400 tot 700 mensen sterven aan ziekten die gerelateerd zijn aan asbest. Gemeenten geven weinig prioriteit aan asbestverwijdering en zijn weinig geneigd tot samenwerken. Ook de asbesttransporten naar stortplaatsen blijken lastig te controleren. Dit schrijft de Algemene Rekenkamer in het rapport Ketenbesef op de werkvloer, dat gisteren is gepresenteerd. De Rekenkamer behandelt drie voorbeelden: asbestverwijdering, kindermishandeling en acute zorgverlening. Bij het toezicht op asbestverwijdering zijn veel organisaties - ministeries, provincies, gemeenten, inspecties - betrokken, maar er is geen sprake van ”structurele afstemming en informatie-uitwisseling”, aldus het rapport.