Bodybags

Jan Blokker schrijft in zijn column over het Boekenbal van 1948 (Boeken 07.03.08) onder andere: `{De burgemeester] vreesde dat het politieke klimaat van die dagen - de eerste politionele actie achter de rug, de tweede voor de boeg, en intussen dagelijks bodybags terug in patria - al verhit genoeg was.` Het verbaast me dat de heer Blokker, nauw betrokken bij die periode, niet weet dat alle gesneuvelden in Indonesië werden begraven. Van terugzenden naar Nederland was geen sprake. De familie kon het doen met een bezoek van dominee, pastoor of geestelijk adviseur. Het enige dat het Nederlandse volk zag was het wekelijkse bericht in de krant dat tot leedwezen van de regering de volgende militairen gesneuveld waren.

    • P. Walraven Berkel-Enschot