Beloning van top Philips afgewezen

Aandeelhouders van Philips hebben gisteren tegen het voorstel gestemd voor een nieuw beloningspakket voor de top van Philips. Het is de eerste keer dat dit gebeurt bij een groot Nederlands bedrijf.

Het afstemmen van het beloningspakket komt kort nadat het kabinet voorstellen heeft gedaan om excessieve beloningen van bestuurders aan te pakken en niet langer te vertrouwen op zelfregulering door bedrijven en aandeelhouders.

„Dit is een belangrijk signaal”, zegt Erik Breen van vermogensbeheerder Robeco, die gisteren op de aandeelhoudersvergadering mede namens de pensioenfondsen ABP en PGGM verzet aantekende tegen de Philips-voorstellen. „Commissarissen bij alle bedrijven weten nu dat aandeelhouders bereid zijn om beloningsvoorstellen af te wijzen en ook in staat zijn om dat te doen. Commissarissen kunnen dat bovendien gebruiken in hún discussies over beloningen met bestuurders. En politici zien nu dat bedrijven en aandeelhouders wel degelijk in staat zijn tot zelfregulering.”

De Philips-beleggers zijn het er niet mee eens dat bestuurders ook opties kunnen krijgen als zij niet goed presteren. Het gaat daarbij niet om de eerste toekenning, waarbij prestaties wel als voorwaarde gelden, maar om een gebruikelijke tweede toetsing drie jaar later. Wel toonden de aandeelhouders zich gisteren verheugd dat Philips de criteria voor aandelenpakketten op de lange termijn meer wil laten afhangen van prestaties in vergelijking met concurrenten.

Breen verwacht dat bij meer aandeelhoudersvergaderingen beloningspakketten onder vuur zullen komen te liggen, zeker nu bij Philips buitenlandse beleggers de stemadviezen blijken te volgen van adviesbureau ISS Risk Metrics, dat heeft gezegd de adviezen over beloningsvoorstellen bij Nederlandse bedrijven dit jaar aan te scherpen.

Breen heeft Philips gevraagd een nieuw voorstel op een buitengewone aandeelhoudersvergadering voor te leggen. „Dit is te belangrijk om lang te laten liggen.” Philips beraadt zich nog, zegt een woordvoerder. „We moeten eerst terug naar de tekentafel en zullen dan bekijken of we een buitengewone aandeelhoudersvergadering houden of wachten tot de aandeelhoudersvergadering van volgend jaar.”