Apocalyps 2012: zorg dat je hoog en droog zit

Gregg Braden e.a.: The Mystery of 2012: Predictions, Prophecies & Possibilities. Sounds True, 417 blz. € 22,–

Patrick Geryl: How to Survive 2012. Tactics and Survival Places for the Coming Pole Shift. Adventures Unlimited Press, 213 blz. € 19,95

Tijdens de millenniumwisseling ging de wereld niet ten onder aan de gevolgen van de ‘millennium-bug’ en ook de door Nostradamus voorspelde kosmische ramp bleef uit. Voor sommige wereldburgers was dat een bittere teleurstelling. Maar er is weer hoop, want de laatste jaren verschijnen er aan de lopende band publicaties over de volgende ondergangsvoorspelling. Met klinkende titels als The Orion Prophecy, The Return of Quetzalcoatl, The Maya Code, Galactic Alignment en Apocalypse 2012 wordt vooruitgelopen op 21 december 2012, de nieuwste Dag des Oordeels. Het is allemaal gebaseerd op de kalender van de oude Maya’s, die onder meer rekenden met een kosmische cyclus van circa 12.000 jaar. Tijdens de vorige overgang, zo’n 10.000 jaar voor Christus, zou volgens menige auteur het rijk Atlantis ten onder zijn gegaan door een kosmische catastrofe. Een vergelijkbare ramp zou ons dus te wachten staan in 2012.

In The Mystery of 2012 zijn essays bijeengebracht van 25 auteurs (onder wie Gregg Braden, Daniel Pinchbeck en John Major Jenkins) die al eerder over dit thema publiceerden. In hun bijdragen wordt het jaar 2012 toch vooral gezien als een overgang naar een nieuwe ontwikkelingsfase van de mensheid. Naast uiteenzettingen over de kalender en de kosmologie van de Maya’s en parallellen met de oude Egyptenaren, de Keltische Druïden en de Amerikaanse Hopi-indianen, bevat de bundel ook beschouwingen van onder anderen Ervin Laszlo en Jean Houston over het meer spirituele tijdperk dat de mensheid vanaf 2012 zal binnengaan.

Veel onheilspellender is de boodschap van de Belg Patrick Geryl in How to Survive 2012. Na The Orion Prophecy en The world Cataclysm in 2012 is dit zijn derde boek over het thema, met ditmaal praktische adviezen over hoe men de naderende apocalyps het best kan overleven. Geryl gaat dan ook uit van een kosmische ramp, die veroorzaakt wordt door een wisseling van de magnetische polen. Dit leidt tot dusdanige vloedgolven, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen dat maar een klein deel van de mensheid kan overleven.

Om tot die ‘gelukkige’ minderheid te kunnen behoren, kan men volgens Geryl twee dingen doen: een Etap – een onzinkbaar zeiljacht van Belgische makelij – aanschaffen, of bij het naderen van de apocalyps zijn toevlucht zoeken in de Andes, de Himalaya of de Zuid-Afrikaanse Drakensbergen. De laatstgenoemde locatie heeft daarbij de voorkeur, omdat deze het minste risico biedt op aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Wie Geryls website bezoekt leest dat hij samen met een aantal geestverwanten inmiddels grond heeft gekocht in de Drakensbergen, op een hoogte van 2.000 tot 2.700 meter. Hij wil er voorraden aanleggen en verder containers ingraven als een soort ‘hobbithuizen’. Belangstellenden kunnen zich inkopen, waarbij één aandeel recht geeft op één plaats. Zolang de voorraad strekt.

    • Kees M. Paling