Verhagen: kernwapens de wereld uit

Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken (CDA) bepleit afschaffing van alle kernwapens in de wereld. Niet alleen moet voorkomen worden dat het aantal landen met kernwapens toeneemt, aldus Verhagen. Ook moeten de landen die al kernwapens hebben „serieuze stappen nemen in de richting van ontwapening en non-proliferatie”.

Verhagen zei dit vanmiddag op een discussiebijeenkomst in Den Haag over het verdrag tegen de verspreiding van kernwapens, het Non-Proliferatieverdrag. Hij wees ook op het gevaar dat kernwapens, „of de technologie om ze te ontwikkelen”, in handen vallen van terroristen. Binnen de NAVO zou meer over de nucleaire ontwapening en non-proliferatie gesproken moeten worden.

Verhagen ziet „hoopvolle tekenen” van een nieuw momentum voor ontwapening. Dat zou voortkomen uit „het groeiende besef dat kernwapens voor de landen die ze bezitten tegenwoordig meer een blok aan het been zijn, dan een nuttig bezit”.

Hij ondersteunt het pleidooi dat vier vooraanstaande Amerikaanse oud-politici vorig jaar deden om de wereld van kernwapens te bevrijden. Die oproep werd gedaan in een opinieartikel in The Wall Street Journal (ook verschenen in deze krant) van oud-ministers van Buitenlandse Zaken Kissinger en Shultz (Republikeinen), oud-minister van Defensie Perry en oud-senator Nunn (Democraten).

Verhagen stelt dat de nucleaire afschrikking waarmee de twee supermachten de VS en de Sovjet-Unie elkaar tijdens de Koude Oorlog in bedwang hielden, tegenwoordig niet meer voldoende veiligheid biedt. De effectiviteit van het non-proliferatieverdrag wordt bedreigd, aldus de minister, doordat sommige landen die geen kernwapens hebben hun verplichting onder dat verdrag om zulke wapens ook niet te ontwikkelen, niet erg serieus nemen. Zij beroepen zich er op dat de landen die wél zulke wapens hebben, geen ernst maken met hun verplichting onder het verdrag om te werken aan de eliminatie van alle kernwapens. Amerika en Rusland hebben de sleutel voor nucleaire ontwapening, aldus Verhagen. Wereldwijde afschaffing van kernwapens is „ons uiteindelijke doel”.

Behalve kernwapens noemde hij als de bedreigingen van deze eeuw ook: een wapenwedloop in de ruimte, klimaatverandering, terrorisme en massale migratie.

Rede Verhagen en artikel Kissinger c.s.: nrc.nl/opinie