Kamer: weg met die irritante kredietreclames

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het CDA-initiatief om tv-spotjes te verbieden die mensen verleiden tot het afsluiten van leningen om keukens en andere spullen te kopen. „Mensen worden elke avond gebrainwasht dat ze moeten lenen”, zei Ineke van Gent (GroenLinks).

Kamerlid Elly Blanksma (CDA) zal een wetsvoorstel indienen, omdat het kabinet daar niet mee komt. Zij verweet minister Bos (Financiën, PvdA) een „draai” te maken, omdat hij in 2006 een CDA-motie steunde waarin het toenmalige kabinet werd verzocht de tv-spotjes te verbieden.

Nu hij minister is, zegt hij dat hij het niet juist vindt om al deze spotjes te verbieden, omdat consumenten volgens hem het recht hebben zich te informeren. Ook zou het juridisch onmogelijk zijn de spotjes te verbieden, omdat niet één op één kan worden aangetoond dat ze mensen in de problemen brengen. Bij alcohol- en tabaksreclames is het negatieve effect – op de gezondheid – bewezen. Bos vindt dat het kabinet al voldoende doet door misleidende reclames hoger te beboeten. In de spotjes moet ook gewaarschuwd worden voor de risico’s van lenen.

Kamerlid Hans Spekman (eveneens PvdA) stelde voor om alleen actie te ondernemen tegen „verleidelijke” spotjes. SP en GroenLinks vinden juist dat alle leenreclames verboden moeten worden, ook op de radio en „in de Kampioen”(van de ANWB).

„Totale gekte”, zei Atzo Nicolaï (VVD), die niets van deze „betutteling van de burger” moet hebben.