Kamer vindt bijbaan van Thunnissen niet aanvaardbaar

De ambtelijke baas van de Belastingdienst hield in een nevenfunctie toezicht op een ziekenhuis dat van constructies gebruikmaakte om btw te ontwijken. Dat kan niet, vindt de Kamer.

Directeur-generaal Jenny Thunnissen van de Belastingdienst legt haar bijbaan als financieel toezichthouder van een groep ziekenhuizen in Zuid-Holland neer.

Ze besloot daartoe na kritiek vanuit de Tweede Kamer. Een Kamermeerderheid drong gisteren aan op beëindiging van „het belangenconflict”.

Haar politieke baas, staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën, CDA) zegt vertrouwen te houden in zijn hoogste belastingambtenaar. Thunnissen is volgens De Jager zelf tot het besluit gekomen „om reputatieschade voor fiscus en ziekenhuis te voorkomen”.

Uit onderzoek van deze krant bleek gisteren dat 76 ziekenhuizen de fiscus voor 104 miljoen euro benadeeld hebben door omzetbelasting te ontwijken. Een van de ziekenhuizen is de Reinier de Graaf Groep in Delft, waar Thunnissen in haar bijbaan financieel toezicht houdt.

Na een landelijk onderzoek legde de fiscus een boete en een naheffing van 1,1 miljoen euro op voor twee constructies van de Reinier de Graaf Groep. Vorig jaar zijn de boete en de naheffing ingetrokken, na een schikking.

Volgens de fracties van PvdA, SP, GroenLinks en VVD was de nevenfunctie onhoudbaar nu is gebleken dat Thunnissen als topambtenaar verantwoordelijk is voor het landelijk onderzoek naar btw-ontwijking door ziekenhuizen, terwijl ze zelf het financiële toezicht doet bij een van de ziekenhuizen.

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer wil vóór dinsdag in een brief opheldering van De Jager over de dubbelrol. Het CDA heeft aanvullende vragen gesteld. „Ik was verbaasd om te horen welke bijbaan de directeur-generaal heeft”, aldus Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA).

Staatssecretaris De Jager zegt dat er geen sprake van belangenverstrengeling is. Volgens hem was de bijbaan bekend en ook „volgens de regels”.

Daar denken de meeste Kamerfracties anders over. „Die dubbelrol is onverstandig en ongepast”, aldus Kamerlid Paul Tang (PvdA). „Ze had de schijn van belangenverstrengeling moeten vermijden.”

De SP-fractie vindt dat er nadere afspraken moeten komen om belangenverstrengeling van (top)ambtenaren te voorkomen door het accepteren van betaalde nevenfuncties. Ewout Irrgang (SP): „Ik denk dat voor een directeur-generaal van de Belastingdienst al snel veel onmogelijk is.”

Kees Vendrik (GroenLinks): „Volstrekt helder: dit kan niet. Iedere voetbalclub wil wel een belastinginspecteur als penningmeester, maar dit is van een heel andere orde. Vreemd dat betrokkene dat zelf niet in de gaten heeft.”

Frans Weekers (VVD) wil dat Thunnissen ook vertrekt als chef van de Belastingdienst wegens de omvangrijke problemen bij de fiscus. Volgens hem heeft de dienst juist nu iemand nodig met gezag. „De staatssecretaris zal zich moeten afvragen of Thunnissen dat nog wel heeft”, aldus Weekers.

Thunnissen zelf benadrukte gisteren, in een verklaring gepubliceerd op de site van het ministerie van Financiën, dat ze niet van de btw-constructies bij ‘haar’ ziekenhuizen op de hoogte was en er steeds stelling tegen heeft genomen. „Ik heb dan ook nooit, ook niet op passieve wijze, medewerking verleend aan de vorming van fiscale constructies.”

Nieuw in de verdediging van Thunnissen is een beschuldiging aan het adres van de raad van bestuur (directie) van de Reinier de Graaf Groep. In haar jongste verklaring meldt Thunnissen dat ze in november 2001 „bij mijn toetreding tot de raad van toezicht van de Reinier de Graaf Groep bij hen [de directie, red.] navraag heb gedaan of er bij de Reinier de Graaf Groep sprake was van fiscale constructies. Het antwoord op deze vraag was: neen.”

Eerder verklaarde ze schriftelijk, op vragen van deze krant, tot mei 2005 met de directie niet over de btw-constructies te hebben gesproken.

Documenten en meer artikelen over de Belastingdienst op nrc.nl/belastingdienst