Japan wil protocol van Kyoto afzwakken

Tokio. De Japanse regering wil het Kyoto-protocol over het terugdringen van broeikasgassen naar haar hand zetten door niet 1990, maar 2005 als ijkjaar te kiezen. Zo zou Japan veel minder hoeven te doen aan de uitstoot van kooldioxide. In 1997 is in Kyoto afgesproken dat de geïndustrialiseerde landen in 2012 de uitstoot hebben teruggebracht met 5,2 procent ten opzichte van 1990. Japan ging akkoord met een reductie van 6 procent. Volgens de regering is dit onrechtvaardig omdat Japan voor die tijd veel aan energiebesparing heeft gedaan. Veel geïndustrialiseerde landen, waaronder Japan, dreigen de Kyoto-doelstelling niet te halen.