Heffing Vogelaar ‘onmogelijk’

De heffing van 75 miljoen euro die minister Vogelaar (Wonen, Wijken, Integratie, PvdA) dit jaar aan corporaties wil opleggen om mee te betalen aan de verbetering van achterstandswijken, is juridisch onmogelijk. De minister had daartoe vorig jaar al een besluit moeten nemen, aldus verschillende deskundigen.

Vogelaars wil woningcorporaties buiten de veertig door haar aangewezen probleemwijken een heffing opleggen om de collega’s in de veertig wijken financieel te ondersteunen. De minister nam dat besluit nadat corporaties er niet in slaagden de last van extra investeringen in de probleemwijken onderling te verdelen.

Vogelaar wil de financiële toezichthouder, het Centraal Fonds Volkshuisvesting, 75 miljoen laten innen bij de corporaties. Via ‘projectsteun’ moeten de corporaties meebetalen aan projecten van collega’s. Maar volgens Theo van der Nat, hoogleraar kasstroombeheer en commissaris bij woningbouwvereniging Eemland Wonen, is die route „volstrekt in strijd met de woningwet en aanverwante regelgeving”. Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarktbeleid in Delft, zegt dat de projectsteun bedoeld is voor corporaties die in financiële problemen zitten: „Dat kun je moeilijk zeggen van de corporaties in de veertig probleemwijken.”

Tweede Kamerlid Paulus Jansen (SP) noemt dat goed nieuws. „Zorgvuldig bestuur is belangrijk voor ons. Als die heffing daardoor juridisch niet mogelijk is, vinden wij dat prachtig, want wij zijn tegen die heffing.” Brigitte van der Burg (VVD): „De twijfels bij deskundigen zijn interessant. Wij hebben vanaf het begin vraagtekens geplaatst bij de mogelijkheid om zo’n heffing op te leggen. De minister heeft steeds gezegd dat het via de projectsteun mogelijk is.”

In de woningwet is vastgelegd dat vóór 1 november het totaal aan heffingen en bijdragen aan de toezichthouder bekend moet zijn. „Die regels zijn er niet zonder reden. Daar kun je niet zomaar op terugkomen”, zegt Van der Nat.

Volgens directeur Jan van der Moolen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting is er niets aan de hand met de gekozen oplossing. „De minister heeft juist de koninklijke weg bewandeld. Zij heeft een voorbehoud gemaakt. Inmiddels heeft ze gevraagd om de begroting aan te passen”. Advocaat Stan Baggen zegt dat daarmee het beginsel wordt verlaten dat niet de minister, maar de toezichthouder bepaalt wat de corporaties jaarlijks moeten bijdragen. Volgens Van der Nat kun je een regel niet terugdraaien door een voorbehoud te maken. „Dan ondergraaf je de hele regelgeving. Goede kans dat een corporatie die hier tegen procedeert gaat slagen”. Boelhouwer gaat er ook van uit dat alleen de rechter duidelijkheid kan verschaffen. Het ministerie kon vanochtend niet reageren.

    • Jeroen Wester