Directeur schond reglement Belasting

Directeur-generaal van de Belastingdienst Jenny Thunnissen handelde met haar bijbaan bij ziekenhuizen die belasting ontweken, jarenlang in strijd met de integriteitregels die zij haar dienst zelf heeft opgelegd.

De verboden nevenactiviteiten worden vermeld in de Spelregels Integriteit Belastingdienst. In het hoofdstuk ‘Absoluut verboden’ staat: „De volgende werkzaamheden zijn in ieder geval zonder meer verboden: nevenwerkzaamheden voor personen en organisaties die hun fiscale verplichtingen niet nakomen.”

Deze spelregels zijn onder verantwoordelijkheid van Thunnissen in maart 2001 ingevoerd voor alle 30.000 belastingambtenaren.

Volgens emeritus hoogleraar belastingrecht Jaap Zwemmer is „er geen speld tussen te krijgen” dat Thunnissen in strijd handelde met de integriteitsregels. „Als hoogste ambtenaar moet je zuiver in de leer zijn. Daar mag je nooit twijfel over laten bestaan.”

De ziekenhuizen van de Reinier de Graaf Groep, waar Thunnissen sinds november 2001 toezicht houdt, zetten tussen 1999 en 2002 fiscale constructies op om btw te ontwijken. Hiertegen is de Belastingdienst opgetreden. Vanaf mei 2005 wist Thunnissen, naar eigen zeggen, van deze gang van zaken. Ze gaf haar functie in de raad van toezicht niet op.

Na een bericht in deze krant over deze btw-constructies en de rol van Thunnissen, kondigde ze gisteren aan haar nevenfunctie te beëindigen. Dit deed ze na kritiek uit de Kamer, die in meerderheid vindt dat sprake is van een „belangenconflict”.

Staatssecretaris De Jager (Financiën, CDA) zei gisteren geen belangenverstrengeling te zien. Volgens hem was de bijbaan bekend en ook „volgens de regels”.

De Kamer wil opheldering van De Jager. Kamerlid E. Cramer (ChristenUnie): „Zijn reactie verbaast mij. Het lijkt me toch moeilijk uit te leggen als je de regels en dit praktijkgeval naast elkaar legt.” F. Weekers (VVD): „Ik begrijp niet dat De Jager er zo makkelijk overheen stapt. Thunnissen had in mei 2005 moeten opstappen. Ik heb grote vraagtekens of zij nu nog wel het gezag heeft om die Belastingdienst, die in zwaar weer verkeert, te leiden.” Volgens P. Tang (PvdA) zijn er strenge regels voor belastingambtenaren en moet de hoogste ambtenaar „roomser zijn dan de paus”.

Volgens de regels moeten belastingambtenaren terughoudend zijn met nevenfuncties, en belangenconflicten vermijden. In het voorwoord van de spelregels schreef Thunnissen: „De geringste schijn van aantasting van onze geloofwaardigheid moet worden vermeden. Als ambtenaar zitten we immers in een glazen huis.”

Directeur-generaal Thunnissen was vanmorgen niet voor commentaar bereikbaar.

Thunnissen: pagina15

    • Joep Dohmen