correcties & aanvullingen

Kant, Darwin en Mill

In het artikel Sorry Obama, het is ook een beetje onze schuld (woensdag 26 maart, pagina 18 en 19) wordt gemeld dat Immanuel Kant (1724-1804) onder de indruk was geraakt van de evolutietheorie van Charles Darwin (1809-1882). Bedoeld werd dat John Stuart Mill (1806-1873), die enkele zinnen later in het stuk wordt opgevoerd, onder de indruk was geraakt van Darwins theorie.