Controle op asbestregels beneden peil

De controle op naleving van de regels over asbest door sloopbedrijven is „beneden peil”, hoewel er jaarlijks 400 tot 700 mensen sterven aan ziekten die gerelateerd zijn aan asbest. Gemeenten geven weinig prioriteit aan asbestverwijdering en zijn weinig geneigd tot samenwerken. Ook de asbesttransporten naar stortplaatsen blijken lastig te controleren.

Dit schrijft de Algemene Rekenkamer in het rapport Ketenbesef op de werkvloer, dat vanochtend is gepresenteerd. De Rekenkamer behandelt drie voorbeelden: asbestverwijdering, kindermishandeling en acute zorgverlening.

Bij het toezicht op asbestverwijdering zijn veel organisaties – ministeries, provincies, gemeenten, inspecties – betrokken, maar er is geen sprake van „structurele afstemming en informatie-uitwisseling”, aldus het rapport. Volgens de Rekenkamer ontbreekt vaak het besef dat essentiële informatie voor alle betrokkenen in de keten beschikbaar moet zijn.

De ketenaanpak bij kindermishandeling – in 2005 ruim 100.000 gevallen – is volgens de Rekenkamer „op onderdelen goed ontwikkeld”.

In de acute zorgverlening – meldkamers en spoedeisende hulp in ziekenhuizen – wordt „effectief samengewerkt”.