‘Sterkere dijk beste garantie bij hoger waterpeil’

Veel plannen om de gevolgen van klimaatverandering in Nederland het hoofd te bieden zijn „onzinnig” en „gevaarlijk”. Dat zegt voorzitter Sybe Schaap van de Unie van Waterschappen.

De Unie-voorzitter doelt op plannen voor terpen, brede klimaatdijken, eilanden voor de kust en het inlaten van zout water.

Volgens Schaap blijft bouw en versterking van dijken de beste bescherming tegen overstromingen. „Er is langzamerhand een omgekeerd dogma Nederland binnengeslopen als zouden dijkversterkingen niet meer kunnen. Dat is grote onzin. Het versterken van dijken is de veiligste en goedkoopste manier om Nederland te wapenen tegen klimaatverandering”, aldus Schaap, dijkgraaf van waterschap Groot-Salland in Zwolle.

De Unie-voorzitter is vooral kritisch over plannen, onder meer van TNO en de Vrije Universiteit in Amsterdam, voor de bouw van grote ‘klimaatdijken’ en van nieuwbouwwijken op terpen van zand. „Als hele wijken worden opgehoogd, zal de omgeving extra snel overstroomd raken. Wie in die wijken woont, kijkt tevreden naar de rest van Nederland, maar daarmee wordt de onveiligheid wel afgewenteld op anderen. Die rest niets anders dan het vege lijf te redden.” Als dat maatschappelijk onwenselijk wordt gevonden, moet ook de omgeving worden beveiligd tegen dit extra risico, en worden de dijken toch verhoogd. „Dan wordt de hele operatie dus twee keer zo duur als wanneer we gewoon alle dijken versterken.”

Sybe Schaap sluit zich aan bij de waarschuwing van de drinkwaterbedrijven in Nederland, verenigd in de Vewin, dat Nederland zuinig moet zijn op de grote zoetwaterbuffers en niet snel plannen moet uitvoeren om brakwaterzones aan te leggen en „mee te bewegen” met het water, zoals door gedeeltelijke opening van Deltawerken en Afsluitdijk. „We hebben zoet water hard nodig tegen de verdroging in landbouw en natuurgebieden.”

Dijkversterking hoeft volgens Schaap niet te betekenen dat er, met name langs de grote rivieren, niet meer ‘ruimte voor water’ moet worden gemaakt. „Het is altijd goed om aan waterberging te doen.”

Dat versterking van dijken geregeld stuit op weerstand, is van ondergeschikt belang, aldus de Unie-voorzitter. Om „esthetische bezwaren” kan hij zich niet druk maken. Prioriteit heeft in zijn ogen de bescherming van achterliggende het land.